Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Op zaterdag 18 september was het World Clean Up day. Wereldwijd ruimden vele vrijwilligers zwerfafval op. In Nederland vond tegelijkertijd de Maas Clean Up plaats. Ook in Beesel/Reuver gingen we met een groep aan de slag om de oevers van de Maas op te schonen.

Afval door hoogwater

Met 25 vrijwilligers struinden we langs de oevers op zoek naar achtergebleven afval. Door het hoogwater in augustus lag er veel ander afval; vooral in de omliggende struiken en op de akkers. Ons groepje startte op een gerooid maisveld. Daar vonden we lege bierkratten, plastic mandjes, boterkuipjes en een plastic ton. Een andere groepje kwam een groene afvalbak uit België tegen. Die had een aardige reis gemaakt. Er lag ook veel hout van vlonders en andere bouwwerken dat door het hoogwater was meegesleurd. Het was flink aanpoten om alles te verzamelen en op een bereikbare plek neer te leggen, zodat de gemeente het kan ophalen.

DUURZAAMHEID IN DE GEMEENTE BEESEL

EEN EXPLOSIE VAN GROEN DOOR IDEAAL GROEIWEER!

In de maanden juli en augustus was het ideaal groeiweer. Dat zorgde voor een explosie van planten, bloemen en ander groen; wat goed is voor de biodiversiteit. Ook minder gewenste planten staken de kop op. Hoe wij daar als gemeente mee omgaan, leest u hieronder.

Onkruid op stoepen en in plantsoenen

De afgelopen maanden kregen we veel meldingen over onkruid op stoepen en in plantsoenen. Hoewel onze buitendienst dagelijks in de openbare ruimte bezig is met groenonderhoud, is het niet te doen om al het onkruid te verwijderen. Daarom is de keuze gemaakt om in de centra meer onderhoud te doen dan in de wijken. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Zelf de handen uit de mouwen

Gelukkig zijn er steeds meer inwoners die zelf de handen uit de mouwen steken. Vaak samen met buurtgenoten. Ze houden bijvoorbeeld de stoep of groenvoorziening in de straat onkruidvrij. Dat waarderen wij enorm en het steunt onze groenmedewerkers. Het zorgt ervoor dat de woonwijken er verzorgd uit blijven zien. Dat kunnen we alleen samen bereiken. Dus: steekt u ook zelf de handen uit de mouwen steken? Graag!

Subsidie voor groene buurtinitiatieven

Heeft u samen met buurtgenoten een groen initiatief? U wilt bijvoorbeeld in uw straat tegels verwijderen en plaats maken voor groen? Of een pleintje in uw wijk samen zelf onderhouden en voorzien van nieuwe planten? Dan kunt u daarvoor subsidie krijgen van de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal.Beerens@beesel.nl.

OPRUIMDAG VOOR ZWERFAFVAL

Vooral veel plastic

Net als bij eerdere opruimacties, vonden we vooral veel plastic, met name gebruiksvoorwerpen. Met uitzondering van de spullen die het hoogwater meesleurde, is het ongelooflijk wat mensen weggooien in de natuur. Een deel daarvan beland in de rivieren en uiteindelijk in zee. Daarmee vervuilen we onze leefomgeving enorm. In het water breekt plastic langzaam af tot Micro- en Nano deeltjes. Die komen in vissen en andere dieren terecht. Zo vergiftigen we alles wat leeft, waaronder onszelf. Dat kan toch niet de bedoeling zijn… Gelukkig groeit het besef dat het zo niet langer kan doorgaan. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Verbinding

Samen opruimen zorgt ook voor verbinding heb ik gemerkt. Je werkt samen met gelijkgestemden aan een doel. Tijdens het opruimen komen er leuke verhalen voorbij en leer je de mensen met wie je opruimt beter kennen. Dat maakt de activiteit nog leuker. Na het opruimen sloten we af met koffie en een broodje. We genoten in het zonnetje nog even na. De ochtend heeft mij veel gebracht: ik hoef vandaag niet meer naar de sportschool en ben lekker lang in de buitenlucht geweest. Een aantal mensen wisselen nog mailadressen uit. Met een tevreden gevoel neem ik afscheid van de groep.

Gemeente Beesel bedankt IVN de Steilrand, VLP en alle andere vrijwilligers die meehielpen! Dankzij jullie blijft onze leefomgeving schoner. Daar kan iedereen van meegenieten.

WARMTETRANSITIEVISIE: IN 30 JAAR WONINGEN VAN HET AARDGAS AF.

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat alle woningen en andere gebouwen vóór 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgas. Dit is belangrijk voor het klimaat. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op een groenere manier om onze huizen en gebouwen te verwarmen, zorgt voor een afname in CO2 uitstoot en hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter voor het klimaat.

Warmtetransitievisie
Elke gemeente in Nederland, dus ook gemeente Beesel, moet voor 2021 een Warmtetransitievisie opstellen. In deze visie kijken we of, waar, wanneer én hoe de gemeente de komende jaren geleidelijk van het aardgas los kan gaan. Onder andere de woningcorporaties en de netbeheerder zijn hierbij betrokken, maar natuurlijk ook inwoners.

Gezamenlijk met adviesbureau Buro Loo zijn we gestart met het proces om te komen tot een Warmtetransitievisie. Inmiddels is de startfase – waarin informatie is verzameld en samenwerkingspartners bij het proces zijn betroken – afgerond en zijn we in de volgende fase beland: de verkennende fase (technische analyse en interviews).

Sprintsessie: op zoek naar kansen
Op basis van de in de startfase gesmede coalitie tussen alle stakeholders en de resultaten van de analyse gaan we medio oktober aan de slag om in een tweedaagse sprintsessie een concept te maken van de Warmtetransitievisie. Tijdens deze sessie schetsen we kort waar we staan, frissen op wat de alternatieven voor aardgas zijn en discussiëren we over de kansen voor onze gemeente. Hierbij is ook een klankbordgroep van inwoners betrokken.

Het resultaat van de sprintsessie is een routekaart en een rode draad voor de op te stellen Warmtetransitievisie hoe we in 30 jaar al onze gebouwen van het aardgas af kunnen koppelen . Denk aan het isoleren van woningen; het besparen van energie; het gedeeltelijk elektrisch verwarmen van woningen met een hybride warmtepomp; het volledig aardgasvrij maken van woningen met groengas of volledig elektrische warmtepompen.

Save the date: inwonersavond 18 november 2021
De ontwerp Warmtetransitievisie willen we op donderavond 18 november met belangstellende inwoners van de gemeente bespreken. Want we kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft: ‘Waarom moeten we van het aardgas af? En wanneer? Ik moet mijn CV-ketel vervangen; wat kan ik nu het beste doen? Hoe krijg ik mijn woning het gemakkelijkst en het goedkoopst energiezuinig? Wie moet dit allemaal betalen? Wanneer is investeren in verduurzaming slim? Wanneer gaat de gemeente in mijn wijk aan de slag?

We kunnen niet garanderen dat we op al die vragen al antwoorden hebben. We maken nu namelijk een lokale visie hoe we de warmtetransitie willen aanpakken en zeker nog geen uitgewerkte wijkuitvoeringsplannen. Wat we wel zeker weten is dat we de inbreng van inwoners willen meenemen in de definitieve versie van de Warmtetransitievisie. Uiteindelijk willen we de Warmteransitievisie in het eerste kwartaal 2022 aan de gemeenteraad voorleggen ter vaststelling.

Het is dus belangrijk dat u erbij bent. Reserveer daarom donderdagavond 18 november in uw agenda voor een actief, maar zeker ook leuk programma over de Warmtetransitievisie.

Van routekaart naar ontwerpvisie
Deze sprintsessie levert belangrijke inzichten op om van de Warmtetransitievisie echt een Beeselse visie te maken, die past bij de schaal en de mogelijkheden van onze gemeente en inwoners. We gaan met de opgehaalde informatie aan de slag om er een ontwerpvisie van te maken die we kunnen voorleggen aan u als inwoner.

SUBSIDIE VOOR VERDUURZAMING MKB

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) willen graag een steentje bijdragen aan een schonere, duurzamere wereld. Ze hebben echter te veel te doen om zich óók nog te verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Een gemiste kans. Daarom heeft het Rijk besloten om een subsidie open te stellen voor Verduurzaming MKB.

Hoe subsidie aanvragen?
MKB-ondernemers kunnen van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar. Meer weten over de Subsidie Verduurzaming MKB? Kijk op de website van RVO.

Voor welke MKB-ondernemers?
De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas). Dit zijn de MKB-bedrijven die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is tot op heden nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Voor Mkb-bedrijven met een hoger verbruik geldt de wettelijk verplichting om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Hiervoor zijn branchespecifieke lijsten beschikbaar met erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor deze groep bedrijven geldt ook de verplichting om hierover rapporteren bij de gemeente of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. De energieadviseur kijkt naar de mogelijkheden van isolatie, zonnepanelen, zonneboilers, een warmtepomp of een combinatie. Ook kijkt de adviseur welke energiewinst er te winnen is in de bedrijfsvoering Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens, etc.

Als in beeld is wat er binnen het bedrijf gedaan kan worden om verder te verduurzamen, kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer.

PUIK VERHAAL

DUURZAAMHEID IN DE GEMEENTE BEESEL

EEN EXPLOSIE VAN GROEN DOOR IDEAAL GROEIWEER!

In de maanden juli en augustus was het ideaal groeiweer. Dat zorgde voor een explosie van planten, bloemen en ander groen; wat goed is voor de biodiversiteit. Ook minder gewenste planten staken de kop op. Hoe wij daar als gemeente mee omgaan, leest u hieronder.

Onkruid op stoepen en in plantsoenen

De afgelopen maanden kregen we veel meldingen over onkruid op stoepen en in plantsoenen. Hoewel onze buitendienst dagelijks in de openbare ruimte bezig is met groenonderhoud, is het niet te doen om al het onkruid te verwijderen. Daarom is de keuze gemaakt om in de centra meer onderhoud te doen dan in de wijken. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Zelf de handen uit de mouwen

Gelukkig zijn er steeds meer inwoners die zelf de handen uit de mouwen steken. Vaak samen met buurtgenoten. Ze houden bijvoorbeeld de stoep of groenvoorziening in de straat onkruidvrij. Dat waarderen wij enorm en het steunt onze groenmedewerkers. Het zorgt ervoor dat de woonwijken er verzorgd uit blijven zien. Dat kunnen we alleen samen bereiken. Dus: steekt u ook zelf de handen uit de mouwen steken? Graag!

Subsidie voor groene buurtinitiatieven

Heeft u samen met buurtgenoten een groen initiatief? U wilt bijvoorbeeld in uw straat tegels verwijderen en plaats maken voor groen? Of een pleintje in uw wijk samen zelf onderhouden en voorzien van nieuwe planten? Dan kunt u daarvoor subsidie krijgen van de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal.Beerens@beesel.nl.

OPRUIMDAG VOOR ZWERFAFVAL

Op zaterdag 18 september was het World Clean Up day. Wereldwijd ruimden vele vrijwilligers zwerfafval op. In Nederland vond tegelijkertijd de Maas Clean Up plaats. Ook in Beesel/Reuver gingen we met een groep aan de slag om de oevers van de Maas op te schonen.

Vooral veel plastic

Net als bij eerdere opruimacties, vonden we vooral veel plastic, met name gebruiksvoorwerpen. Met uitzondering van de spullen die het hoogwater meesleurde, is het ongelooflijk wat mensen weggooien in de natuur. Een deel daarvan beland in de rivieren en uiteindelijk in zee. Daarmee vervuilen we onze leefomgeving enorm. In het water breekt plastic langzaam af tot Micro- en Nano deeltjes. Die komen in vissen en andere dieren terecht. Zo vergiftigen we alles wat leeft, waaronder onszelf. Dat kan toch niet de bedoeling zijn… Gelukkig groeit het besef dat het zo niet langer kan doorgaan. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Afval door hoogwater

Met 25 vrijwilligers struinden we langs de oevers op zoek naar achtergebleven afval. Door het hoogwater in augustus lag er veel ander afval; vooral in de omliggende struiken en op de akkers. Ons groepje startte op een gerooid maisveld. Daar vonden we lege bierkratten, plastic mandjes, boterkuipjes en een plastic ton. Een andere groepje kwam een groene afvalbak uit België tegen. Die had een aardige reis gemaakt. Er lag ook veel hout van vlonders en andere bouwwerken dat door het hoogwater was meegesleurd. Het was flink aanpoten om alles te verzamelen en op een bereikbare plek neer te leggen, zodat de gemeente het kan ophalen.

Verbinding

Samen opruimen zorgt ook voor verbinding heb ik gemerkt. Je werkt samen met gelijkgestemden aan een doel. Tijdens het opruimen komen er leuke verhalen voorbij en leer je de mensen met wie je opruimt beter kennen. Dat maakt de activiteit nog leuker. Na het opruimen sloten we af met koffie en een broodje. We genoten in het zonnetje nog even na. De ochtend heeft mij veel gebracht: ik hoef vandaag niet meer naar de sportschool en ben lekker lang in de buitenlucht geweest. Een aantal mensen wisselen nog mailadressen uit. Met een tevreden gevoel neem ik afscheid van de groep.

Gemeente Beesel bedankt IVN de Steilrand, VLP en alle andere vrijwilligers die meehielpen! Dankzij jullie blijft onze leefomgeving schoner. Daar kan iedereen van meegenieten.

WARMTETRANSITIEVISIE: IN 30 JAAR WONINGEN VAN HET AARDGAS AF.

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat alle woningen en andere gebouwen vóór 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgas. Dit is belangrijk voor het klimaat. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op een groenere manier om onze huizen en gebouwen te verwarmen, zorgt voor een afname in CO2 uitstoot en hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter voor het klimaat.

Warmtetransitievisie
Elke gemeente in Nederland, dus ook gemeente Beesel, moet voor 2021 een Warmtetransitievisie opstellen. In deze visie kijken we of, waar, wanneer én hoe de gemeente de komende jaren geleidelijk van het aardgas los kan gaan. Onder andere de woningcorporaties en de netbeheerder zijn hierbij betrokken, maar natuurlijk ook inwoners.

Gezamenlijk met adviesbureau Buro Loo zijn we gestart met het proces om te komen tot een Warmtetransitievisie. Inmiddels is de startfase – waarin informatie is verzameld en samenwerkingspartners bij het proces zijn betroken – afgerond en zijn we in de volgende fase beland: de verkennende fase (technische analyse en interviews).

Sprintsessie: op zoek naar kansen
Op basis van de in de startfase gesmede coalitie tussen alle stakeholders en de resultaten van de analyse gaan we medio oktober aan de slag om in een tweedaagse sprintsessie een concept te maken van de Warmtetransitievisie. Tijdens deze sessie schetsen we kort waar we staan, frissen op wat de alternatieven voor aardgas zijn en discussiëren we over de kansen voor onze gemeente. Hierbij is ook een klankbordgroep van inwoners betrokken.

Het resultaat van de sprintsessie is een routekaart en een rode draad voor de op te stellen Warmtetransitievisie hoe we in 30 jaar al onze gebouwen van het aardgas af kunnen koppelen . Denk aan het isoleren van woningen; het besparen van energie; het gedeeltelijk elektrisch verwarmen van woningen met een hybride warmtepomp; het volledig aardgasvrij maken van woningen met groengas of volledig elektrische warmtepompen.

Van routekaart naar ontwerpvisie
Deze sprintsessie levert belangrijke inzichten op om van de Warmtetransitievisie echt een Beeselse visie te maken, die past bij de schaal en de mogelijkheden van onze gemeente en inwoners. We gaan met de opgehaalde informatie aan de slag om er een ontwerpvisie van te maken die we kunnen voorleggen aan u als inwoner.

Save the date: inwonersavond 18 november 2021
De ontwerp Warmtetransitievisie willen we op donderavond 18 november met belangstellende inwoners van de gemeente bespreken. Want we kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft: ‘Waarom moeten we van het aardgas af? En wanneer? Ik moet mijn CV-ketel vervangen; wat kan ik nu het beste doen? Hoe krijg ik mijn woning het gemakkelijkst en het goedkoopst energiezuinig? Wie moet dit allemaal betalen? Wanneer is investeren in verduurzaming slim? Wanneer gaat de gemeente in mijn wijk aan de slag?

We kunnen niet garanderen dat we op al die vragen al antwoorden hebben. We maken nu namelijk een lokale visie hoe we de warmtetransitie willen aanpakken en zeker nog geen uitgewerkte wijkuitvoeringsplannen. Wat we wel zeker weten is dat we de inbreng van inwoners willen meenemen in de definitieve versie van de Warmtetransitievisie. Uiteindelijk willen we de Warmteransitievisie in het eerste kwartaal 2022 aan de gemeenteraad voorleggen ter vaststelling.

Het is dus belangrijk dat u erbij bent. Reserveer daarom donderdagavond 18 november in uw agenda voor een actief, maar zeker ook leuk programma over de Warmtetransitievisie.

SUBSIDIE VOOR VERDUURZAMING MKB

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) willen graag een steentje bijdragen aan een schonere, duurzamere wereld. Ze hebben echter te veel te doen om zich óók nog te verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Een gemiste kans. Daarom heeft het Rijk besloten om een subsidie open te stellen voor Verduurzaming MKB.

Voor welke MKB-ondernemers?
De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas). Dit zijn de MKB-bedrijven die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is tot op heden nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Voor Mkb-bedrijven met een hoger verbruik geldt de wettelijk verplichting om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Hiervoor zijn branchespecifieke lijsten beschikbaar met erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor deze groep bedrijven geldt ook de verplichting om hierover rapporteren bij de gemeente of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. De energieadviseur kijkt naar de mogelijkheden van isolatie, zonnepanelen, zonneboilers, een warmtepomp of een combinatie. Ook kijkt de adviseur welke energiewinst er te winnen is in de bedrijfsvoering Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens, etc.

Als in beeld is wat er binnen het bedrijf gedaan kan worden om verder te verduurzamen, kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer.

Hoe subsidie aanvragen?
MKB-ondernemers kunnen van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar. Meer weten over de Subsidie Verduurzaming MKB? Kijk op de website van RVO.

PUIK VERHAAL