Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Kernoverleg Veur Óffebek

Vanaf week 16 verschijnt er voor de eerste keer een volledige eigen Kernoverleg Veur Óffebek pagina in PUIK. Het is de bedoeling om dit in de toekomst met enige regelmaat te gaan doen. Op deze manier:

  • Kunnen we u sneller van actuele informatie voorzien

  • Is het nieuws voor iedereen beschikbaar die erin geïnteresseerd is (ook buiten Offenbeek)

  • Is het duurzamer (geen papier meer nodig)

In week 16 wordt tevens nog de vertrouwde papieren versie van ‘t Krentje huis aan huis bezorgd in heel Offenbeek. We vinden het belangrijk dat de toegang tot de actuele informatie van Kernoverleg Veur Óffebek voor iedereen bereikbaar blijft. Degenen die ook in de toekomst liever de papieren versie in hun brievenbus willen krijgen, kunnen zich hiervoor aanmelden via: Piet van de Kerkhof, Fatimahof 2, 5953JT Reuver

NIEUW : ’t KRENTJE VAN KERNOVERLEG VEUR ÓFFEBEK GAAT (OOK) DIGITAAL
Krentje Kernoverleg “Veur Óffebek” gaat digitaal!

Inschrijven voor de digitale ontvangst van ons krentje via PUIK? Klik dan op de button aanmelden en volg de aanwijzingen: AANMELDEN. Mocht je PUIK al ontvangen hoef je niets te doen.

Indien je geen toegang tot een smartphone-tablet-laptop-PC hebt, kun je je inschrijven voor ontvangst van de papieren nieuwsbrief. Geef dan je naam en adres door bij: Piet van de Kerkhof, Fatimahof 2,
5953 JT Reuver.

Om up-to-date te blijven, niet steeds achter de feiten aan te lopen en een groter bereik te hebben, is besloten dat ons Krentje overgaat naar een digitale pagina in PUIK Beesel, Offenbeek, Reuver. Wel blijft het mogelijk voor diegenen die geen digitale mogelijkheid hebben om zich in te schrijven voor de papieren nieuwsbrief. Ze krijgen deze dan in de brievenbus.

In december 2023 heeft het College van B&W het definitieve ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van het centrum in Offenbeek.
Het ontwerp is tot stand gekomen samen met betrokken omwonenden en ondernemers. 

Wethouder Anouk Huijs: “Met de vastgestelde vernieuwingen en maatregelen krijgt het centrum een flinke impuls, is het klaar voor de toekomst en nodigt het uit tot ontmoeting in hartje Offenbeek.” In het ontwerp is onder andere rekening gehouden met de veiligheid, het verkeer en het groen. Ook is opnieuw gekeken naar de voorzieningen op het plein. Bijvoorbeeld voor marktkramen en evenementen. “Het is mooi om te zien dat we met dit ontwerp samen uitvoering geven aan een toekomstbestendig centrum, met aandacht voor het behoud van voorzieningen en ruimte voor beleven”, aldus Piet van de Kerkhof, voorzitter Kernoverleg Veur Óffebek.

Vervolg
In april 2024 is de aanbesteding van het civieltechnische werk. In mei 2024 vindt de gunning plaats door het College van B&W. Vervolgens start de aannemer in juni met de werkzaamheden.

In mei 2024 organiseert de aannemer een informatieavond voor omwonenden en ondernemers. Tijdens deze informatieavond worden onder andere de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid besproken. Omwonenden en ondernemers ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. De planning is om de werkzaamheden eind november 2024 af te ronden.

Herinrichting centrum Offenbeek 
Dringend enkele bestuursleden gezocht voor Kernoverleg Veur Óffebek

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Namens het bestuur van Kernoverleg Veur Óffebek

Cor van Mil

06 81942484

Meer informatie over het Kernoverleg is ook te vinden op: veuroffebek.nl

Ondanks eerdere oproepen en het persoonlijk benaderen van een heleboel mensen is het ons niet gelukt om voldoende bestuursleden te vinden.

Het Kernoverleg Veur Óffebek zet zich o.a. in voor de volgende projecten: Toekomst Bestendig Centrum van Offenbeek, Burendag, Soeptijd, Lazy Sunday, Kerstmarkt en het Carillon.

Het bestuur heeft jaarlijks een beperkt aantal vergaderingen. De aanpak is niet praten maar doen. Om dit te kunnen blijven doen zijn we dringend op zoek naar mensen die daar wat tijd in willen steken.

Foto: Burendag Kale Plak 2023, fotograaf: Hans Oijen

Lars Pelzer, Cor en Brigitta van Mil
Werkgroep Burendag van Kernoverleg Veur Óffebek

Ook in 2024 wil werkgroep Burendag van Kernoverleg Veur Óffebek weer graag ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in het kader van Nationale Burendag. Buurten worden immers leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Dit jaar vindt de Nationale Burendag plaats op zaterdag 28 september. Heeft jouw buurt/straat interesse om mee te doen? Meld je dan aan door de contactgegevens van minstens 2 contactpersonen namens jouw buurt vóór 11 mei te mailen naar burendagveuroffebek@gmail.com of te bellen, appen of sms’en naar Brigitta van Mil, tel. 06-38040406. Ook als je eerst nog wat meer informatie wil, kun je contact opnemen.

Na 11 mei zullen wij op korte termijn een overleg met alle contactpersonen organiseren. Begin  alvast met plannen indien je als buurt/straat (tevens) een financiële bijdrage bij het Oranjefonds wil aanvragen. Dit kan vanaf half juni en bij de aanvraag dient het plan en de bijbehorende begroting aangeleverd te worden.

Burendag 2024 in Offenbeek
Óffebek Open Air & Óffebek Lazy Sunday 2024

Namens het bestuur van Kernoverleg Veur Óffebek

Cor van Mil

 06 81942484

Op 15 en 16 juni 2024 organiseren Kernoverleg Veur Óffebek in samenwerking met een aantal lokale ondernemers en Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara een mooi, laagdrempelig gezellig evenement.

Op zaterdag trappen we af met een fantastische line-up aan artiesten tijdens Óffebek Open Air.

Op zondag 16 juni staat Óffebek Lazy Sunday op het programma. Het thema is relaxed genieten van cultuur, muziek en toneel. Het is een laagdrempelig evenement voor jong en oud en daarom wordt er geen entreegeld gevraagd. Er zal een brunch concert zijn in samenwerking met ’t Heukske. Bovendien staat ‘s zondags het hele plein vol met activiteiten voor de jeugd (spelen, bouwmaterialen, stormbanen e.d.).

Om dit allemaal mogelijk te maken zoeken we nog mensen die aan dit mooie evenement willen meewerken. Elke uurtje dat je kunt bijdragen is welkom.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Soeptijd! is in november weer opgestart en het is een groot succes.

Je ziet dat de gasten het leuk vinden. Er worden 2 soorten soep gemaakt en natuurlijk is er stokbrood en kruidenboter. Daarna nog een kopje koffie of thee en gezellig met elkaar praten. De tijd vliegt voorbij en voor je het weet zegt men al “tot de volgende keer!”.

Elke 2e zondag van de maand is er Soeptijd! in Offenbeckerhof. Je bent hartelijk welkom tussen 13:00u - 15:00u.

De kosten bedragen € 1,00 per persoon en kinderen eten gratis mee.

Adres:

Amerslosestraat 1

5953 KV Reuver

Groetjes Ans Op het Roodt

Soeptijd!
Even voorstellen - Geert van de Kerkhof

Beste lezer,

Recent werd mij gevraagd of ik het bestuur van Kernoverleg Veur Óffebek zou willen versterken.

Als geboren en getogen "Offebèkse jong" hoefde ik hier niet lang over na te denken.

Ik zal mij dus even voorstellen,

Mijn naam is Geert van de Kerkhof, getrouwd met Sandra en samen hebben wij 2 zoons.

Sinds enkele jaren ben ik , onder de naam S.B.G., werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Ik hoop dat ik, samen met de overige bestuursleden, een positieve bijdrage kan leveren aan Kernoverleg Veur Óffebek, zodat onze kern goed en gezond kan blijven en iedereen er zich welkom mag voelen.

Met vriendelijke groeten,

Geert van de Kerkhof.

Op zondag 2 juni aanstaande zal een feestelijke opening plaatsvinden nabij het zonnepark aan de Offenbekerweg. Naast de officiële opening is er een open dag, waarbij bezoekers in kleine groepjes een unieke rondleiding kunnen krijgen over het zonnepark, met uitleg over dit technisch en duurzaam prachtproject. Verder is er een informatiemarkt en zullen enkele bijzondere elektrische vervoersmiddelen tentoongesteld worden. Ook is er een leuk springkasteel voor de kinderen. Kortom, een leuk evenement voor eenieder die interesse heeft in de positieve aspecten van duurzame energie!


Meer informatie over het evenement zal worden gedeeld via sociale media en onder andere via Puik, naarmate de open dag nadert. Iedereen is van harte welkom, dus hopelijk zien we elkaar op 2 juni!

Sinds afgelopen zomer heeft onze gemeente er weer een nieuw zonneveld bij, ditmaal in Offenbeek. Langs de A73 en achter de kassen van Rutten, bevindt zich dit gloednieuwe zonneveld. Velen uit Offenbeek zijn er ongetwijfeld al langs gelopen of gefietst via de Beekweg, Broeklaan of Bergerhofweg. Het zonnepark is ontwikkeld door de Beeselse Energiecoöperatie "Joris Wekt Op", in samenwerking met ontwikkelaar Enovos Green Power, en beslaat een oppervlakte van ongeveer 5 hectare. De succesvolle samenwerking tussen onze coöperatie en de ontwikkelaar heeft zijn vruchten afgeworpen, want zonder een ervaren ontwikkelaar met financiële slagkracht zou dit project niet tot stand zijn gekomen. Direct naast dit zonnepark ligt nog een zonnepark van 2 hectare, ontwikkeld door "Vrij Op Naam".


De Energiecoöperatie "Joris Wekt Op" is opgericht in 2017 en heeft sindsdien diverse duurzame energieprojecten gerealiseerd. Het begon met een collectief zonnedak op sporthal "de Schans" in 2018, en nu dus een zonneveld in Offenbeek. Naast het bevorderen van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen, is een van de hoofddoelstellingen van "Joris Wekt Op" het besteden van de inkomsten aan sociaal-maatschappelijke en duurzame projecten die alle inwoners van Beesel, Reuver en Offenbeek ten goede komen. De leden hebben inspraak in de besteding van deze gelden.

Open Dag en Opening Zonnepark "De Baendj"

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

Werkgroep Kerstmarkt: versterking gezocht!

De kerstmarkt van 2024 is gepland op 14 en 15 december. Reserveer deze data dus vast in je agenda, want het belooft dit jaar nog een groter festijn te worden dan voorgaande jaren! Hierover later meer zodra er meer concreet nieuws is. Een oproep voor vrijwilligers die in het kerstmarktweekend willen meehelpen, volgt na de zomer.

Sinds 2017 organiseert de werkgroep Kerstmarkt van Kernoverleg Veur Óffebek de jaarlijkse kerstmarkt, met op zaterdag de Lichtjesmarkt en op zondag de Kerstsfeermarkt. Het is een laagdrempelig evenement voor jong en oud in het centrum van Offenbeek.

De werkgroep bestaat uit 5 verschillende samenwerkende teams:

-        Programmering

-        Inrichting en Techniek

-        Budget/financiën en Vergunningen

-        Standhouders

-        Communicatie en PR

Met name voor de teams Programmering en Communicatie en PR zijn we dringend op zoek naar versterking! Ook de andere teams kunnen uiteraard altijd extra hulp gebruiken. Heb je interesse of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op via vrijwilligersveuroffebek@gmail.com of bel naar Brigitta van Mil (06-38040406).

Vanaf week 16 verschijnt er voor de eerste keer een volledige eigen Kernoverleg Veur Óffebek pagina in PUIK. Het is de bedoeling om dit in de toekomst met enige regelmaat te gaan doen. Op deze manier:

  • Kunnen we u sneller van actuele informatie voorzien

  • Is het nieuws voor iedereen beschikbaar die erin geïnteresseerd is (ook buiten Offenbeek)

  • Is het duurzamer (geen papier meer nodig)

In week 16 wordt tevens nog de vertrouwde papieren versie van ‘t Krentje huis aan huis bezorgd in heel Offenbeek. We vinden het belangrijk dat de toegang tot de actuele informatie van Kernoverleg Veur Óffebek voor iedereen bereikbaar blijft. Degenen die ook in de toekomst liever de papieren versie in hun brievenbus willen krijgen, kunnen zich hiervoor aanmelden via:
Piet van de Kerkhof, Fatimahof 2, 5953JT Reuver

NIEUW : ’t KRENTJE VAN KERNOVERLEG VEUR ÓFFEBEK GAAT (OOK) DIGITAAL
Kernoverleg Veur Óffebek
Krentje Kernoverleg “Veur Óffebek” gaat digitaal!

Om up-to-date te blijven, niet steeds achter de feiten aan te lopen en een groter bereik te hebben, is besloten dat ons Krentje overgaat naar een digitale pagina in PUIK Beesel, Offenbeek, Reuver. Wel blijft het mogelijk voor diegenen die geen digitale mogelijkheid hebben om zich in te schrijven voor de papieren nieuwsbrief. Ze krijgen deze dan in de brievenbus.

Inschrijven voor de digitale ontvangst van ons krentje via PUIK? Klik dan op de button aanmelden en volg de aanwijzingen: AANMELDEN. Mocht je PUIK al ontvangen hoef je niets te doen.

Indien je geen toegang tot een smartphone-tablet-laptop-PC hebt, kun je je inschrijven voor ontvangst van de papieren nieuwsbrief. Geef dan je naam en adres door bij: Piet van de Kerkhof, Fatimahof 2, 5953 JT Reuver.

In december 2023 heeft het College van B&W het definitieve ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van het centrum in Offenbeek. Het ontwerp is tot stand gekomen samen met betrokken omwonenden en ondernemers. 

Wethouder Anouk Huijs: “Met de vastgestelde vernieuwingen en maatregelen krijgt het centrum een flinke impuls, is het klaar voor de toekomst en nodigt het uit tot ontmoeting in hartje Offenbeek.” In het ontwerp is onder andere rekening gehouden met de veiligheid, het verkeer en het groen. Ook is opnieuw gekeken naar de voorzieningen op het plein. Bijvoorbeeld voor marktkramen en evenementen. “Het is mooi om te zien dat we met dit ontwerp samen uitvoering geven aan een toekomstbestendig centrum, met aandacht voor het behoud van voorzieningen en ruimte voor beleven”, aldus Piet van de Kerkhof, voorzitter Kernoverleg Veur Óffebek.

Vervolg
In april 2024 is de aanbesteding van het civieltechnische werk. In mei 2024 vindt de gunning plaats door het College van B&W. Vervolgens start de aannemer in juni met de werkzaamheden.

In mei 2024 organiseert de aannemer een informatieavond voor omwonenden en ondernemers. Tijdens deze informatieavond worden onder andere de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid besproken. Omwonenden en ondernemers ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. De planning is om de werkzaamheden eind november 2024 af te ronden.

Herinrichting centrum Offenbeek 
Dringend enkele bestuursleden gezocht voor Kernoverleg Veur Óffebek

Ondanks eerdere oproepen en het persoonlijk benaderen van een heleboel mensen is het ons niet gelukt om voldoende bestuursleden te vinden.

Het Kernoverleg Veur Óffebek zet zich o.a. in voor de volgende projecten: Toekomst Bestendig Centrum van Offenbeek, Burendag, Soeptijd, Lazy Sunday, Kerstmarkt en het Carillon.

Het bestuur heeft jaarlijks een beperkt aantal vergaderingen. De aanpak is niet praten maar doen. Om dit te kunnen blijven doen zijn we dringend op zoek naar mensen die daar wat tijd in willen steken.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Namens het bestuur van Kernoverleg Veur Óffebek

Cor van Mil

06 81942484

Meer informatie over het Kernoverleg is ook te vinden op: veuroffebek.nl

Ook in 2024 wil werkgroep Burendag van Kernoverleg Veur Óffebek weer graag ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in het kader van Nationale Burendag. Buurten worden immers leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Dit jaar vindt de Nationale Burendag plaats op zaterdag 28 september. Heeft jouw buurt/straat interesse om mee te doen? Meld je dan aan door de contactgegevens van minstens 2 contactpersonen namens jouw buurt vóór 11 mei te mailen naar burendagveuroffebek@gmail.com of te bellen, appen of sms’en naar Brigitta van Mil, tel. 06-38040406. Ook als je eerst nog wat meer informatie wil, kun je contact opnemen.

Na 11 mei zullen wij op korte termijn een overleg met alle contactpersonen organiseren. Begin  alvast met plannen indien je als buurt/straat (tevens) een financiële bijdrage bij het Oranjefonds wil aanvragen. Dit kan vanaf half juni en bij de aanvraag dient het plan en de bijbehorende begroting aangeleverd te worden.

Foto: Burendag Kale Plak 2023, fotograaf: Hans Oijen

Lars Pelzer, Cor en Brigitta van Mil
Werkgroep Burendag van Kernoverleg Veur Óffebek

Burendag 2024 in Offenbeek

Namens het bestuur van Kernoverleg Veur Óffebek

Cor van Mil

 06 81942484

Op 15 en 16 juni 2024 organiseren Kernoverleg Veur Óffebek in samenwerking met een aantal lokale ondernemers en Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara een mooi, laagdrempelig gezellig evenement.

Op zaterdag trappen we af met een fantastische line-up aan artiesten tijdens Óffebek Open Air.

Op zondag 16 juni staat Óffebek Lazy Sunday op het programma. Het thema is relaxed genieten van cultuur, muziek en toneel. Het is een laagdrempelig evenement voor jong en oud en daarom wordt er geen entreegeld gevraagd. Er zal een brunch concert zijn in samenwerking met ’t Heukske. Bovendien staat ‘s zondags het hele plein vol met activiteiten voor de jeugd (spelen, bouwmaterialen, stormbanen e.d.).

Om dit allemaal mogelijk te maken zoeken we nog mensen die aan dit mooie evenement willen meewerken. Elke uurtje dat je kunt bijdragen is welkom.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Óffebek Open Air & Óffebek Lazy Sunday 2024

Soeptijd! is in november weer opgestart en het is een groot succes.

Je ziet dat de gasten het leuk vinden. Er worden 2 soorten soep gemaakt en natuurlijk is er stokbrood en kruidenboter. Daarna nog een kopje koffie of thee en gezellig met elkaar praten. De tijd vliegt voorbij en voor je het weet zegt men al “tot de volgende keer!”.

Elke 2e zondag van de maand is er Soeptijd! in Offenbeckerhof. Je bent hartelijk welkom tussen 13:00u - 15:00u.

De kosten bedragen € 1,00 per persoon en kinderen eten gratis mee.

Adres:

Amerslosestraat 1

5953 KV Reuver

Groetjes Ans Op het Roodt

Soeptijd!

Beste lezer,

Recent werd mij gevraagd of ik het bestuur van Kernoverleg Veur Óffebek zou willen versterken.

Als geboren en getogen "Offebèkse jong" hoefde ik hier niet lang over na te denken.

Ik zal mij dus even voorstellen,

Mijn naam is Geert van de Kerkhof, getrouwd met Sandra en samen hebben wij 2 zoons.

Sinds enkele jaren ben ik , onder de naam S.B.G., werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Ik hoop dat ik, samen met de overige bestuursleden, een positieve bijdrage kan leveren aan Kernoverleg Veur Óffebek, zodat onze kern goed en gezond kan blijven en iedereen er zich welkom mag voelen.

Met vriendelijke groeten,

Geert van de Kerkhof.

Even voorstellen - Geert van de Kerkhof

Op zondag 2 juni aanstaande zal een feestelijke opening plaatsvinden nabij het zonnepark aan de Offenbekerweg. Naast de officiële opening is er een open dag, waarbij bezoekers in kleine groepjes een unieke rondleiding kunnen krijgen over het zonnepark, met uitleg over dit technisch en duurzaam prachtproject. Verder is er een informatiemarkt en zullen enkele bijzondere elektrische vervoersmiddelen tentoongesteld worden. Ook is er een leuk springkasteel voor de kinderen. Kortom, een leuk evenement voor eenieder die interesse heeft in de positieve aspecten van duurzame energie!


Meer informatie over het evenement zal worden gedeeld via sociale media en onder andere via Puik, naarmate de open dag nadert. Iedereen is van harte welkom, dus hopelijk zien we elkaar op 2 juni!

Sinds afgelopen zomer heeft onze gemeente er weer een nieuw zonneveld bij, ditmaal in Offenbeek. Langs de A73 en achter de kassen van Rutten, bevindt zich dit gloednieuwe zonneveld. Velen uit Offenbeek zijn er ongetwijfeld al langs gelopen of gefietst via de Beekweg, Broeklaan of Bergerhofweg. Het zonnepark is ontwikkeld door de Beeselse Energiecoöperatie "Joris Wekt Op", in samenwerking met ontwikkelaar Enovos Green Power, en beslaat een oppervlakte van ongeveer 5 hectare. De succesvolle samenwerking tussen onze coöperatie en de ontwikkelaar heeft zijn vruchten afgeworpen, want zonder een ervaren ontwikkelaar met financiële slagkracht zou dit project niet tot stand zijn gekomen. Direct naast dit zonnepark ligt nog een zonnepark van 2 hectare, ontwikkeld door "Vrij Op Naam".


De Energiecoöperatie "Joris Wekt Op" is opgericht in 2017 en heeft sindsdien diverse duurzame energieprojecten gerealiseerd. Het begon met een collectief zonnedak op sporthal "de Schans" in 2018, en nu dus een zonneveld in Offenbeek. Naast het bevorderen van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen, is een van de hoofddoelstellingen van "Joris Wekt Op" het besteden van de inkomsten aan sociaal-maatschappelijke en duurzame projecten die alle inwoners van Beesel, Reuver en Offenbeek ten goede komen. De leden hebben inspraak in de besteding van deze gelden.

Open Dag en Opening Zonnepark "De Baendj"

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

De kerstmarkt van 2024 is gepland op 14 en 15 december. Reserveer deze data dus vast in je agenda, want het belooft dit jaar nog een groter festijn te worden dan voorgaande jaren! Hierover later meer zodra er meer concreet nieuws is. Een oproep voor vrijwilligers die in het kerstmarktweekend willen meehelpen, volgt na de zomer.

Sinds 2017 organiseert de werkgroep Kerstmarkt van Kernoverleg Veur Óffebek de jaarlijkse kerstmarkt, met op zaterdag de Lichtjesmarkt en op zondag de Kerstsfeermarkt. Het is een laagdrempelig evenement voor jong en oud in het centrum van Offenbeek.

De werkgroep bestaat uit 5 verschillende samenwerkende teams:

-        Programmering

-        Inrichting en Techniek

-        Budget/financiën en Vergunningen

-        Standhouders

-        Communicatie en PR

Met name voor de teams Programmering en Communicatie en PR zijn we dringend op zoek naar versterking! Ook de andere teams kunnen uiteraard altijd extra hulp gebruiken. Heb je interesse of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op via vrijwilligersveuroffebek@gmail.com of bel naar Brigitta van Mil (06-38040406).

Werkgroep Kerstmarkt: versterking gezocht!