Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Sluitende begroting

De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van veel Rijksbeleid: van duurzaamheid tot wonen en van zorg tot ruimtelijke ordening. We krijgen er steeds meer taken bij. Gemeenten krijgen van Den Haag hier niet voldoende middelen voor. Daarnaast bezuinigt het Rijk €3 miljard op gemeenten. De gemeente Beesel vindt dit een zeer slechte zaak en daarom blijven we ons hard maken voor meerjarige gezonde gemeentefinanciën. We hebben nu een sluitende begroting, maar dit kan gauw omslaan. Daarom: Burgemeester Bob Vostermans: “Langjarige gezonde gemeentefinanciën blijft een belangrijke inzet voor de gemeente Beesel. We staan er in Beesel goed voor en dat willen we zo houden.”

Ruimte samen inrichten

Voor alle ontwikkelingen is ruimte nodig. In 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Belangrijke zaken als toegankelijkheid van de openbare ruimte, natuur, economische ontwikkeling, wonen, erfgoed, verkeer en toerisme moeten een plek krijgen in een nieuwe Omgevingsvisie. Wethouder Marcel Roelofs: “We staan als gemeente aan de vooravond van een van de meest bepalende documenten ooit. In de totstandkoming van de Omgevingsvisie kunnen we samen met onze inwoners en partners laten zien wat de kracht van de gemeente Beesel is: we doen het gewoon samen.”

In 2024 gaan we ook samen onverminderd door met de doelen van onze duurzaamheidsvisie. We zorgen dat de inzet op duurzaamheid tastbaar wordt voor onze inwoners. Zoals de uitrol van het isoleren van huizen en het breed verduurzamen van onze bebouwde omgeving. Hierbij krijgen inwoners met een kleine portemonnee extra aandacht.

Duurzame, passende en voldoende woningen

Een van de ambities en uitdagingen van de gemeente Beesel is zorgen voor duurzame, passende en voldoende woningen voor al onze (nieuwe) inwoners. Met de woonzorgvisie als belangrijk kader geven we hier in 2024 en verder invulling aan. Wethouder Anouk Huijs: “Met het vaststellen van de woonzorgvisie hebben we als gemeente Beesel een krachtige ambitie gesteld om bestaande woningen toekomstbestendig te maken en nieuwe woningen toe te voegen. Het algemeen belang staat hier bij centraal.” We hebben de ambitie om de komende jaren 500 woningen te bouwen en werken aan allerlei tijdelijke maatregelen voor urgent woningzoekenden. Leefbaarheid in onze wijken en kernen staat daarbij centraal.

Aantrekkelijke en recreatieve gemeente

Cultuur en toerisme dragen bij aan het fijn wonen en verblijven in onze gemeente. Met het thema Sint Joris en de Draak zetten we onze gemeente regionaal, nationaal en Europees op de kaart. Dit doen we door de mogelijkheden van een Europees Culturele Route (ECR) te onderzoeken en de ontwikkeling van Drakenrijk te stimuleren. Wethouder Linda Nijssen: “Toerisme is een belangrijke economische motor in onze gemeente én regio. In een goede balans met natuur en omgeving is een goed recreatief aanbod voorwaardelijk om onderscheidend te zijn en te blijven.”

Toekomstbestendige voorzieningen

De gemeente Beesel kent een goed voorzieningenniveau en dit willen we zo houden. Met een Programma van Eisen voor het Integraal Kindcentrum (IKC) in Beesel wordt in 2024 een volgende belangrijke stap gezet in het realiseren van deze belangrijke voorziening. Daarnaast komt er een uitgewerkt plan voor het maatschappelijk vastgoed in de kern Reuver en Offenbeek.

We tonen de Kracht van een Kleine gemeente in uitdagende tijden

Zowel binnen als buiten onze gemeenschap zijn het uitdagende tijden. We hebben de zorg voor ontheemden die vluchten voor oorlog en geweld. Verder zien we dat het Rijk alle gemeenten vanaf 2026 veel geld minder geeft. En de kosten van het leven voor onze inwoners en ondernemers zijn nog steeds hoog. Als gemeente Beesel doen we er alles aan om te zorgen dat iedereen kan mee doen in onze gemeente, iedereen een passende woning kan vinden en we (nieuwe) inwoners een thuis kunnen geven. Ook zorgen we dat de belastingen niet hoog zijn. En we zorgen dat mensen die ondersteuning nodig hebben bij de gemeente terechtkunnen voor zorg, werk en inkomen.

De gemeente Beesel staat er goed voor: met de begroting 2024 presenteren we een meerjarig sluitende begroting. Op dit stevig fundament kunnen we verder bouwen aan onze ambities op fijn wonen, goede voorzieningen, duurzaamheid, leefbaarheid, toerisme, cultuur, sport en gezondheid. Het uitvoeren van onze ambities doen we samen. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Op 9 november besluit de Beeselse gemeenteraad over de begroting 2024-2027.

2024
BEGROTING

BEGROTING 2024: WE BOUWEN VERDER AAN ONZE GEMEENSCHAP VOOR VANDAAG EN MORGEN!

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

Sluitende begroting

De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van veel Rijksbeleid: van duurzaamheid tot wonen en van zorg tot ruimtelijke ordening. We krijgen er steeds meer taken bij. Gemeenten krijgen van Den Haag hier niet voldoende middelen voor. Daarnaast bezuinigt het Rijk €3 miljard op gemeenten. De gemeente Beesel vindt dit een zeer slechte zaak en daarom blijven we ons hard maken voor meerjarige gezonde gemeentefinanciën. We hebben nu een sluitende begroting, maar dit kan gauw omslaan. Daarom: Burgemeester Bob Vostermans: “Langjarige gezonde gemeentefinanciën blijft een belangrijke inzet voor de gemeente Beesel. We staan er in Beesel goed voor en dat willen we zo houden.”

2024
BEGROTING

Aantrekkelijke en recreatieve gemeente

Cultuur en toerisme dragen bij aan het fijn wonen en verblijven in onze gemeente. Met het thema Sint Joris en de Draak zetten we onze gemeente regionaal, nationaal en Europees op de kaart. Dit doen we door de mogelijkheden van een Europees Culturele Route (ECR) te onderzoeken en de ontwikkeling van Drakenrijk te stimuleren. Wethouder Linda Nijssen: “Toerisme is een belangrijke economische motor in onze gemeente én regio. In een goede balans met natuur en omgeving is een goed recreatief aanbod voorwaardelijk om onderscheidend te zijn en te blijven.”

Ruimte samen inrichten

Voor alle ontwikkelingen is ruimte nodig. In 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Belangrijke zaken als toegankelijkheid van de openbare ruimte, natuur, economische ontwikkeling, wonen, erfgoed, verkeer en toerisme moeten een plek krijgen in een nieuwe Omgevingsvisie. Wethouder Marcel Roelofs: “We staan als gemeente aan de vooravond van een van de meest bepalende documenten ooit. In de totstandkoming van de Omgevingsvisie kunnen we samen met onze inwoners en partners laten zien wat de kracht van de gemeente Beesel is: we doen het gewoon samen.”

In 2024 gaan we ook samen onverminderd door met de doelen van onze duurzaamheidsvisie. We zorgen dat de inzet op duurzaamheid tastbaar wordt voor onze inwoners. Zoals de uitrol van het isoleren van huizen en het breed verduurzamen van onze bebouwde omgeving. Hierbij krijgen inwoners met een kleine portemonnee extra aandacht.

Duurzame, passende en voldoende woningen

Een van de ambities en uitdagingen van de gemeente Beesel is zorgen voor duurzame, passende en voldoende woningen voor al onze (nieuwe) inwoners. Met de woonzorgvisie als belangrijk kader geven we hier in 2024 en verder invulling aan. Wethouder Anouk Huijs: “Met het vaststellen van de woonzorgvisie hebben we als gemeente Beesel een krachtige ambitie gesteld om bestaande woningen toekomstbestendig te maken en nieuwe woningen toe te voegen. Het algemeen belang staat hier bij centraal.” We hebben de ambitie om de komende jaren 500 woningen te bouwen en werken aan allerlei tijdelijke maatregelen voor urgent woningzoekenden. Leefbaarheid in onze wijken en kernen staat daarbij centraal.

Toekomstbestendige voorzieningen

De gemeente Beesel kent een goed voorzieningenniveau en dit willen we zo houden. Met een Programma van Eisen voor het Integraal Kindcentrum (IKC) in Beesel wordt in 2024 een volgende belangrijke stap gezet in het realiseren van deze belangrijke voorziening. Daarnaast komt er een uitgewerkt plan voor het maatschappelijk vastgoed in de kern Reuver en Offenbeek.

We tonen de Kracht van een Kleine gemeente in uitdagende tijden

Zowel binnen als buiten onze gemeenschap zijn het uitdagende tijden. We hebben de zorg voor ontheemden die vluchten voor oorlog en geweld. Verder zien we dat het Rijk alle gemeenten vanaf 2026 veel geld minder geeft. En de kosten van het leven voor onze inwoners en ondernemers zijn nog steeds hoog. Als gemeente Beesel doen we er alles aan om te zorgen dat iedereen kan mee doen in onze gemeente, iedereen een passende woning kan vinden en we (nieuwe) inwoners een thuis kunnen geven. Ook zorgen we dat de belastingen niet hoog zijn. En we zorgen dat mensen die ondersteuning nodig hebben bij de gemeente terechtkunnen voor zorg, werk en inkomen.

De gemeente Beesel staat er goed voor: met de begroting 2024 presenteren we een meerjarig sluitende begroting. Op dit stevig fundament kunnen we verder bouwen aan onze ambities op fijn wonen, goede voorzieningen, duurzaamheid, leefbaarheid, toerisme, cultuur, sport en gezondheid. Het uitvoeren van onze ambities doen we samen. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Op 9 november besluit de Beeselse gemeenteraad over de begroting 2024-2027.

BEGROTING 2024: WE BOUWEN VERDER AAN ONZE GEMEENSCHAP VOOR VANDAAG EN MORGEN!

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: