Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Klik hier om je gratis in te  schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

De tuin rondom het voormalige station wordt door onze leden onderhouden, overtollige bloemen en planten van onze leden en bekenden worden ieder voorjaar aangevoerd en vinden een plaats rondom het station.

Langs het spoor willen we het komende voorjaar een strook inzaaien met wildbloemen wat de bijenstand ten goede komt. 

Wil je meer weten over onze vereniging kijk dan op onze site www.tossebosenmaas.nl

Sinds kort beschikken we over een eigen clubgebouw namelijk het oude stationsgebouw van Belfeld, anno 1894.  Dit is door onze eigen leden geheel opgeknapt. In mei 2019  vond de opening plaats. We hebben nu de beschikking over een prachtige locatie met voldoende ruimte voor vergaderingen, dia-film-avonden enz.  Ook hebben we  een klusruimte voor het maken en repareren van nestkasten.  Het bijbehorende losse gebouw aan de zuidzijde dient als opslagruimte. Het clubhuis krijgt dit jaar ook een AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken als iemand wordt getroffen door een hartstilstand.

Tevens zijn we met onze stand jaarlijks aanwezig bij de open dag van de botanische tuin de Jochemhof in Steyl en indien mogelijk op andere natuurgerichte activiteiten.  De laatste jaren volgen we gemeenten in ons gebied aangaande het maai en snoeibeleid. Met de gemeente Venlo en Reuver hebben we periodiek overleg over hoe om te gaan met het  maaien van bermen het opschonen van beken en het maaien van de oevers. Wij streven er naar dat dit ten goede komt aan de flora en fauna rekening houdende met belangen van boeren, tuinders enz.  Ook met het waterschap plegen we overleg aangaande het maaien van oevers en het opschonen van beken en sloten die onder hun verantwoording vallen, indien mogelijk proberen we het maaien zoveel als mogelijk uit te stellen tot na het broedseizoen.

In het jaar 2026 wordt de groeve Maalbeek in Belfeld overgedragen aan het Limburgs Landschap. In de groeve zijn veel vogels actief.  Tösse bös en Maas werkt mee aan een project met de beheerder om de groeve  vogelvriendelijk in te richten en verstoring te voorkomen.

                                                                              

Onze activiteitencommissie organiseert wandeltochten, excursies, dia en filmavonden en diverse tochten speciaal voor het spotten van vogels. Voor de jeugd hebben we in ons werkgebied verschillende activiteiten georganiseerd.

Ieder jaar doen we mee aan de Eurobird vogeltelling, met telposten nabij Meerlebroek in Reuver en nabij de stuw in Belfeld.  

Ook tijdens de nationale vogelweek organiseren we een activiteit, meestal voor de jeugd. Al enkele seizoenen worden er vogel herkenningscursussen gehouden ook voor niet leden.

Zo ontstond in 2004 de vogelwerkgroep R73. Het ledenaantal groeide gestaag zodat we enkele jaren later er niet omheen konden om een officiële vereniging te worden,  met een bestuur, voorzitter secretaris en penningmeester enz. we werden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Ook werd een nieuwe naam gekozen nl. vogelwerkgroep “ Tösse bös en Maas“.  Dit is een link naar het gebied, tussen bos en Maas waar we als werkgroep actief zijn. We bleven wel onderdeel van vogelwacht Limburg. 

Inmiddels hebben we meer als 100 leden en zijn onze activiteiten niet beperkt tot het ophangen en controleren van nestkasten. (overigens hadden we in het afgelopen seizoen meer dan 600 nestkasten in ons beheer)  Ook zijn er nestkasten die tijdens de broedperiode wekelijk gecontroleerd worden. De verzamelde gegevens worden dan doorgegeven aan de Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland)  Ook hebben we enkele mussenflats, twee zwaluwtillen, twee ooievaarsnesten en diverse uilen en torenvalkkasten geplaatst. Voor wat betreft de uilen en andere roofvogels hebben we een aparte groep geformeerd de zogenaamde “ Roofvogelwerkgroep “  die zich bezighouden met deze aparte groep van vogels.

VOGELWERKGROEP “ TÖSSE  BÖS EN MAAS “

Begin jaren 2000 ging het kabinet akkoord  met het voorstel om de toekomstige snelweg A73 ten Oosten van de Maas te projecteren. door deze beslissing zou er veel natuur tussen Venlo en Roermond verdwijnen. Om de verloren gaande broedplaatsen te compenseren kreeg Vogelwacht Limburg een budget van Rijks-waterstaat om dit te compenseren door broedkasten te plaatsen nabij de geplande rijksweg A73. De toenmalige voorzitter van Vogelwacht Limburg ging op pad in het gebied waar de autoweg zou komen, met als doel vrijwilligers te strikken om in dit gebied nestkasten te plaatsen. In een bekend café op de grens van Tegelen/Belfeld en Kaldenkerken kwam hij in gesprek met enkele echte natuurmensen. Hij wist deze over te halen om deze klus uit te voeren.

Klik hier om je gratis in te  schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

De tuin rondom het voormalige station wordt door onze leden onderhouden, overtollige bloemen en planten van onze leden en bekenden worden ieder voorjaar aangevoerd en vinden een plaats rondom het station.

Langs het spoor willen we het komende voorjaar een strook inzaaien met wildbloemen wat de bijenstand ten goede komt. 

Wil je meer weten over onze vereniging kijk dan op onze site www.tossebosenmaas.nl

Sinds kort beschikken we over een eigen clubgebouw namelijk het oude stationsgebouw van Belfeld, anno 1894.  Dit is door onze eigen leden geheel opgeknapt. In mei 2019  vond de opening plaats. We hebben nu de beschikking over een prachtige locatie met voldoende ruimte voor vergaderingen, dia-film-avonden enz.  Ook hebben we  een klusruimte voor het maken en repareren van nestkasten.  Het bijbehorende losse gebouw aan de zuidzijde dient als opslagruimte. Het clubhuis krijgt dit jaar ook een AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken als iemand wordt getroffen door een hartstilstand.

Tevens zijn we met onze stand jaarlijks aanwezig bij de open dag van de botanische tuin de Jochemhof in Steyl en indien mogelijk op andere natuurgerichte activiteiten.  De laatste jaren volgen we gemeenten in ons gebied aangaande het maai en snoeibeleid. Met de gemeente Venlo en Reuver hebben we periodiek overleg over hoe om te gaan met het  maaien van bermen het opschonen van beken en het maaien van de oevers. Wij streven er naar dat dit ten goede komt aan de flora en fauna rekening houdende met belangen van boeren, tuinders enz.  Ook met het waterschap plegen we overleg aangaande het maaien van oevers en het opschonen van beken en sloten die onder hun verantwoording vallen, indien mogelijk proberen we het maaien zoveel als mogelijk uit te stellen tot na het broedseizoen.

In het jaar 2026 wordt de groeve Maalbeek in Belfeld overgedragen aan het Limburgs Landschap. In de groeve zijn veel vogels actief.  Tösse bös en Maas werkt mee aan een project met de beheerder om de groeve  vogelvriendelijk in te richten en verstoring te voorkomen.

                                                                              

Onze activiteitencommissie organiseert wandeltochten, excursies, dia en filmavonden en diverse tochten speciaal voor het spotten van vogels. Voor de jeugd hebben we in ons werkgebied verschillende activiteiten georganiseerd.

Ieder jaar doen we mee aan de Eurobird vogeltelling, met telposten nabij Meerlebroek in Reuver en nabij de stuw in Belfeld.  

Ook tijdens de nationale vogelweek organiseren we een activiteit, meestal voor de jeugd. Al enkele seizoenen worden er vogel herkenningscursussen gehouden ook voor niet leden.

Zo ontstond in 2004 de vogelwerkgroep R73. Het ledenaantal groeide gestaag zodat we enkele jaren later er niet omheen konden om een officiële vereniging te worden,  met een bestuur, voorzitter secretaris en penningmeester enz. we werden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Ook werd een nieuwe naam gekozen nl. vogelwerkgroep “ Tösse bös en Maas“.  Dit is een link naar het gebied, tussen bos en Maas waar we als werkgroep actief zijn. We bleven wel onderdeel van vogelwacht Limburg. 

Inmiddels hebben we meer als 100 leden en zijn onze activiteiten niet beperkt tot het ophangen en controleren van nestkasten. (overigens hadden we in het afgelopen seizoen meer dan 600 nestkasten in ons beheer)  Ook zijn er nestkasten die tijdens de broedperiode wekelijk gecontroleerd worden. De verzamelde gegevens worden dan doorgegeven aan de Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland)  Ook hebben we enkele mussenflats, twee zwaluwtillen, twee ooievaarsnesten en diverse uilen en torenvalkkasten geplaatst. Voor wat betreft de uilen en andere roofvogels hebben we een aparte groep geformeerd de zogenaamde “ Roofvogelwerkgroep “  die zich bezighouden met deze aparte groep van vogels.

VOGELWERKGROEP “ TÖSSE  BÖS
EN MAAS “

Begin jaren 2000 ging het kabinet akkoord  met het voorstel om de toekomstige snelweg A73 ten Oosten van de Maas te projecteren. door deze beslissing zou er veel natuur tussen Venlo en Roermond verdwijnen. Om de verloren gaande broedplaatsen te compenseren kreeg Vogelwacht Limburg een budget van Rijks-waterstaat om dit te compenseren door broedkasten te plaatsen nabij de geplande rijksweg A73. De toenmalige voorzitter van Vogelwacht Limburg ging op pad in het gebied waar de autoweg zou komen, met als doel vrijwilligers te strikken om in dit gebied nestkasten te plaatsen. In een bekend café op de grens van Tegelen/Belfeld en Kaldenkerken kwam hij in gesprek met enkele echte natuurmensen. Hij wist deze over te halen om deze klus uit te voeren.