Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Goede stap naar de toekomst Burgemeester Vostermans kijkt terug op een goed proces: “We komen uit een moeilijke financiële positie, maar zijn er op tijd bij. We hebben nu een aantal keuzes gemaakt voor de korte termijn, dat noodzakelijk is. Voor de middellange termijn ben ik heel blij dat we op een andere manier gaan begroten. Dat helpt om meer grip te krijgen op inkomsten en uitgaven. Dat is echt nodig, die is wel duidelijk geworden. En daar voel ik me, samen met het college, verantwoordelijk voor, dus dat heeft onze volle aandacht en inzet!”

De gemeenteraad neemt in de vergadering van 11 november een besluit over de begroting.

Enkele highlights uit de begroting 2022-2025:

Bijgestelde ambities:
De gemeentelijke organisatie houden we compact. Ondanks dat er steeds meer wettelijke taken bijkomen beperken we de formatie. De ingezette lijn uit het herstelplan voor het Sociaal Domein wordt doorgetrokken. Met reeds ingezette maatregelen én extra maatregelen worden stijgende kosten omgebogen.

Reserves: De vrij besteedbare reserves zijn in de afgelopen jaren hard teruggelopen. Deze werkwijze is volgens het college niet langer houdbaar. De reserve wordt aangevuld.

Inkomsten/cofinanciering: Er is in 2021 meer dan € 615.000 binnengehaald aan externe middelen. Ook de komende jaren wordt volop ingezet op het aantrekken van cofinanciering en subsidies. De gemeente wil hier echter niet langer structureel op rekenen, omdat er nooit 100% zekerheid is in het jaarlijks verkrijgen van deze middelen.

Belastingen en heffingen: De lokale lasten stijgen mee met de stijgende kosten. Ook na de verhoging blijft het tarief ruim onder het Limburgse gemiddelde. Daarnaast stijgt de toeristenbelasting zodat ook toeristen bijdragen aan de kosten van de gemeentelijke voorzieningen.

Keuzes voor een sluitende begroting 2022
In 2022 ligt de focus op het afronden van de bestaande ambities. Het college vindt het belangrijk dat ingezette ontwikkelingen door kunnen gaan. “Ondanks de maatregelen kunnen we met deze begroting het voorzieningenniveau overeind houden, dat is goed voor de leefbaarheid in onze dorpen. Ook de zorg blijft voldoen aan onze wettelijke opdracht en we laten dus geen burgers in de kou staan. Daarnaast blijft er ruimte om te investeren in projecten die een meerwaarde voor de gemeenschap hebben, zoals bijvoorbeeld de school in Beesel.” zo laat burgemeester Vostermans weten.

Eigen verantwoordelijkheid

De toenemende druk op de Beeselse begroting van de afgelopen tijd staat niet op zichzelf. Het Rijk erkent dat er niet genoeg geld naar gemeentes is gegaan voor de lokale opgaves. Inmiddels is aangekondigd dat er meer geld beschikbaar komt voor alle gemeenten. Burgemeester Vostermans wil zich daar echter niet rijk mee rekenen: “Natuurlijk is het goed en terecht dat we de middelen ontvangen voor de taken die we uitvoeren, maar als gemeente moeten we niet afhankelijk zijn van het Rijk om de begroting sluitend te krijgen. Als college willen we dat de basis op orde is en blijft. De afgelopen jaren is de financiële druk toegenomen. Dit is lang opgevangen met reserves. Wat mij betreft was het nu tijd om orde op zaken te stellen en onze gezonde basis ook toekomstbestendig te maken.”

De gemeente presenteert daarom een begroting waarin maximaal wordt ingespeeld op het ombuigen van de tekorten en het verbeteren van de reservepositie. Ook wil het college aan de slag met een nieuw ‘huishoudboekje’, volgens de zogeheten zero-based-budget methode. Dat moet op middellange termijn voor meer grip, inzicht en een toekomstbestendige begroting zorgen.

Het college van B&W heeft de begroting voor 2022 klaar. Na een jaar met veel financiële onzekerheid en druk is het college van Beesel er in geslaagd een begroting neer te leggen die een gezonde basis biedt voor de toekomst. Met de extra inkomsten uit het gemeentefonds ziet het jaar 2022 er zelfs positiever uit dan lang werd gedacht. Om ook de komende jaren de inkomsten en uitgaven in balans te houden stelt het Beeselse college enkele maatregelen voor, zoals een lichte verhoging van de lasten. De impact ervan op de portemonnee van de inwoners blijft echter beperkt. De woonlasten in Beesel blijven ruim onder het Limburgse gemiddelde.

Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en partners maken we gemeente Beesel tot een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap. Daarbij zorgen we voor evenwicht in uitgaven en inkomsten

2022
BEGROTING

Begroting 2022: Gezond en toekomstbestendig!

COLLEGE VAN BEESEL STELT ORDE OP ZAKEN IN BEGROTING 2022 

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en partners maken we gemeente Beesel tot een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap. Daarbij zorgen we voor evenwicht in uitgaven en inkomsten

2022
BEGROTING

Goede stap naar de toekomst Burgemeester Vostermans kijkt terug op een goed proces: “We komen uit een moeilijke financiële positie, maar zijn er op tijd bij. We hebben nu een aantal keuzes gemaakt voor de korte termijn, dat noodzakelijk is. Voor de middellange termijn ben ik heel blij dat we op een andere manier gaan begroten. Dat helpt om meer grip te krijgen op inkomsten en uitgaven. Dat is echt nodig, die is wel duidelijk geworden. En daar voel ik me, samen met het college, verantwoordelijk voor, dus dat heeft onze volle aandacht en inzet!”

De gemeenteraad neemt in de vergadering van 11 november een besluit over de begroting.

Enkele highlights uit de begroting 2022-2025:

Bijgestelde ambities:
De gemeentelijke organisatie houden we compact. Ondanks dat er steeds meer wettelijke taken bijkomen beperken we de formatie. De ingezette lijn uit het herstelplan voor het Sociaal Domein wordt doorgetrokken. Met reeds ingezette maatregelen én extra maatregelen worden stijgende kosten omgebogen.

Reserves: De vrij besteedbare reserves zijn in de afgelopen jaren hard teruggelopen. Deze werkwijze is volgens het college niet langer houdbaar. De reserve wordt aangevuld.

Inkomsten/cofinanciering: Er is in 2021 meer dan € 615.000 binnengehaald aan externe middelen. Ook de komende jaren wordt volop ingezet op het aantrekken van cofinanciering en subsidies. De gemeente wil hier echter niet langer structureel op rekenen, omdat er nooit 100% zekerheid is in het jaarlijks verkrijgen van deze middelen.

Belastingen en heffingen: De lokale lasten stijgen mee met de stijgende kosten. Ook na de verhoging blijft het tarief ruim onder het Limburgse gemiddelde. Daarnaast stijgt de toeristenbelasting zodat ook toeristen bijdragen aan de kosten van de gemeentelijke voorzieningen.

Keuzes voor een sluitende begroting 2022
In 2022 ligt de focus op het afronden van de bestaande ambities. Het college vindt het belangrijk dat ingezette ontwikkelingen door kunnen gaan. “Ondanks de maatregelen kunnen we met deze begroting het voorzieningenniveau overeind houden, dat is goed voor de leefbaarheid in onze dorpen. Ook de zorg blijft voldoen aan onze wettelijke opdracht en we laten dus geen burgers in de kou staan. Daarnaast blijft er ruimte om te investeren in projecten die een meerwaarde voor de gemeenschap hebben, zoals bijvoorbeeld de school in Beesel.” zo laat burgemeester Vostermans weten.

Eigen verantwoordelijkheid

De toenemende druk op de Beeselse begroting van de afgelopen tijd staat niet op zichzelf. Het Rijk erkent dat er niet genoeg geld naar gemeentes is gegaan voor de lokale opgaves. Inmiddels is aangekondigd dat er meer geld beschikbaar komt voor alle gemeenten. Burgemeester Vostermans wil zich daar echter niet rijk mee rekenen: “Natuurlijk is het goed en terecht dat we de middelen ontvangen voor de taken die we uitvoeren, maar als gemeente moeten we niet afhankelijk zijn van het Rijk om de begroting sluitend te krijgen. Als college willen we dat de basis op orde is en blijft. De afgelopen jaren is de financiële druk toegenomen. Dit is lang opgevangen met reserves. Wat mij betreft was het nu tijd om orde op zaken te stellen en onze gezonde basis ook toekomstbestendig te maken.”

De gemeente presenteert daarom een begroting waarin maximaal wordt ingespeeld op het ombuigen van de tekorten en het verbeteren van de reservepositie. Ook wil het college aan de slag met een nieuw ‘huishoudboekje’, volgens de zogeheten zero-based-budget methode. Dat moet op middellange termijn voor meer grip, inzicht en een toekomstbestendige begroting zorgen.

Het college van B&W heeft de begroting voor 2022 klaar. Na een jaar met veel financiële onzekerheid en druk is het college van Beesel er in geslaagd een begroting neer te leggen die een gezonde basis biedt voor de toekomst. Met de extra inkomsten uit het gemeentefonds ziet het jaar 2022 er zelfs positiever uit dan lang werd gedacht. Om ook de komende jaren de inkomsten en uitgaven in balans te houden stelt het Beeselse college enkele maatregelen voor, zoals een lichte verhoging van de lasten. De impact ervan op de portemonnee van de inwoners blijft echter beperkt. De woonlasten in Beesel blijven ruim onder het Limburgse gemiddelde.

Begroting 2022: Gezond en toekomstbestendig!

COLLEGE VAN BEESEL STELT ORDE OP ZAKEN IN BEGROTING 2022 

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: