Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Scrollable Longpage
header_v3.jpg
PUIK VERHAAL
Uit de oude doos

In deze rubriek lees je leuke weetjes, gedichten en verhalen van schrijvers of gebeurtenissen in gemeente Beesel


shutterstock_56350448...

In Offenbeek, op het voormalig fabrieksterrein van Wienerberger, begrensd door de Keulseweg, Mariastraat, Greswarenstraat en spoorlijn, staat nog een gedeelte van het oude fabriekscomplex van NV Greswaren Industrie Teeuwen (GIT) overeind. Veruit het grootste deel van de fabrieksgebouwen op het zes hectare grote industrieterrein is inmiddels gesloopt. De oudste delen van de fabriek, daterend uit de periode 1899-1941, zijn echter bewaard gebleven. Dat is bijzonder, want het merendeel van de grotere fabriekshallen uit de hoogtijdagen van de keramische industrie in Noord-Limburg (ca. 1870 -1965) is verloren gegaan. Een aantal jaren heeft het fabrieksterrein leeg gestaan voordat de gemeente besloot om het industriële erfgoed te behouden en opnieuw te ontwikkelen. Zo zou in het oude fabrieksgebouw de vmbo-school school Broekhin gevestigd worden en het terrein, inmiddels ‘Oppe Brik’ gedoopt, gebruikt worden voor woningbouw en de aanleg van een park.

In opdracht van de gemeente voerde HEVO b.v. een haalbaarheidsstudie uit. Daarmee werd de benodigde tijd, techniek en bekostiging transparant in kaart gebracht. Vooral het laatste is vaak een probleem. Voordat er überhaupt sprake kon zijn van restauratie moest eerst de financiering rondgebreid worden. Belangrijk in verband hiermee was of het gebouw aangemerkt kon worden als monument. Dan kwamen er immers extra subsidiemogelijkheden. In 2014 werd hiertoe door mij, samen met de stichting BOEI, een waardestelling opgesteld. Hieruit bleek dat het gebouw ruimschoots voldeed aan de criteria om in aanmerking te komen als gemeentelijk monument. Vervolgens werd het met een positief advies van de monumentencie opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.

De architect werd aangegeven welke waardevolle delen zoveel mogelijk behouden moesten blijven. Dat er veelal een spanningsveld is tussen behoud en praktische realiseerbaarheid moge duidelijk zijn. Dit gold eveneens voor dit project. Zo had de commissie aanbevolen om de “duiventil” op het dak van de fabriek te handhaven. Vanwege het feit dat deze van de straat niet zichtbaar was en er door de dak-doorbrekingen gemakkelijk lekkages konden ontstaan werd door HEVO de suggestie gedaan als wisselgeld de oorspronkelijke belettering op het gevelvlak aan de kant van de spoorlijn terug te brengen. De monumentencie stond hier positief tegenover mits rekening werd gehouden met lettertype en grootte. Ook was natuurlijk van belang dat de oorspronkelijke tekst, die inmiddels vrijwel niet meer zichtbaar was, teruggebracht werd.

Nu was de tekst in het bovenste gevelvlak nog enigszins te zien op een luchtfoto uit 1925: GEBR. TEEUWEN TEGE(LEN). Het laatste stuk van de naam TEGELEN was weggevallen, omdat er later een liftschacht tegen de fabriek was aangebouwd, die vervolgens enkele jaren later weer verwijderd werd. Maar wat had er nu op het onderste gevelvlak gestaan? Diverse deskundigen werden geraadpleegd. Uiteindelijk werd aan de hand van een oude foto en een advertentie in het RK Patroonsblad de tekst gereconstrueerd: STOOM-DAKPANNEN GRESBUIZEN- EN STEENFAB(RIEKEN). Door HEVO bv werd het gespecialiseerde restauratie schilderbedrijf de Jongh ingehuurd voor het opnieuw aanbrengen van de letters. Zij zijn twee keer op locatie geweest om te kijken of de oude letters nog goed leesbaar waren en geschikt om nieuwe sjablonen van te maken. Dit bleek echter niet het geval. Toen kwam de Jongh met een 

 alternatief voorstel. Zij konden namelijk op basis van archiefmateriaal wel een aantal alternatieve lettertypen bedenken, die in de tijd werden toegepast. Zo is het geen letterlijke kopie van het origineel, maar sluit het wel goed aan bij de historie en bouwperiode van de fabriek. Er waren uiteindelijk drie voorstellen waarna in overleg met de monumentencommissie en de school een keuze is gemaakt.

Met respect voor haar rijke verleden is nu de oude fabriek prachtig opgeknapt tot een inspirerende, kleinschalige school en zijn naast het Grescollege hier ook ondernemers, bedrijven, verenigingen en horeca gevestigd.


Wiel Luys

Met respect voor haar rijke verleden is nu de oude fabriek prachtig opgeknapt 
Met respect voor haar rijke verleden is nu de oude fabriek prachtig opgeknapt 

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

facebook_icon.png (copy)
linkedin_icon.png (copy)
twitter_icon.png (copy)
header_v3.jpg
Uit de oude doos


In deze rubriek lees je leuke weetjes, gedichten en verhalen van schrijvers of gebeurtenissen in gemeente Beesel


PUIK VERHAAL

shutterstock_56350448...

In Offenbeek, op het voormalig fabrieksterrein van Wienerberger, begrensd door de Keulseweg, Mariastraat, Greswarenstraat en spoorlijn, staat nog een gedeelte van het oude fabriekscomplex van NV Greswaren Industrie Teeuwen (GIT) overeind. Veruit het grootste deel van de fabrieksgebouwen op het zes hectare grote industrieterrein is inmiddels gesloopt. De oudste delen van de fabriek, daterend uit de periode 1899-1941, zijn echter bewaard gebleven. Dat is bijzonder, want het merendeel van de grotere fabriekshallen uit de hoogtijdagen van de keramische industrie in Noord-Limburg (ca. 1870 -1965) is verloren gegaan. Een aantal jaren heeft het fabrieksterrein leeg gestaan voordat de gemeente besloot om het industriële erfgoed te behouden en opnieuw te ontwikkelen. Zo zou in het oude fabrieksgebouw de vmbo-school school Broekhin gevestigd worden en het terrein, inmiddels ‘Oppe Brik’ gedoopt, gebruikt worden voor woningbouw en de aanleg van een park.

Met respect voor haar rijke verleden is nu de oude fabriek prachtig opgeknapt 

In opdracht van de gemeente voerde HEVO b.v. een haalbaarheidsstudie uit. Daarmee werd de benodigde tijd, techniek en bekostiging transparant in kaart gebracht. Vooral het laatste is vaak een probleem. Voordat er überhaupt sprake kon zijn van restauratie moest eerst de financiering rondgebreid worden. Belangrijk in verband hiermee was of het gebouw aangemerkt kon worden als monument. Dan kwamen er immers extra subsidiemogelijkheden. In 2014 werd hiertoe door mij, samen met de stichting BOEI, een waardestelling opgesteld. Hieruit bleek dat het gebouw ruimschoots voldeed aan de criteria om in aanmerking te komen als gemeentelijk monument. Vervolgens werd het met een positief advies van de monumentencie opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.

De architect werd aangegeven welke waardevolle delen zoveel mogelijk behouden moesten blijven. Dat er veelal een spanningsveld is tussen behoud en praktische realiseerbaarheid moge duidelijk zijn. Dit gold eveneens voor dit project. Zo had de commissie aanbevolen om de “duiventil” op het dak van de fabriek te handhaven. Vanwege het feit dat deze van de straat niet zichtbaar was en er door de dak-doorbrekingen gemakkelijk lekkages konden ontstaan werd door HEVO de suggestie gedaan als wisselgeld de oorspronkelijke belettering op het gevelvlak aan de kant van de spoorlijn terug te brengen. De monumentencie stond hier positief tegenover mits rekening werd gehouden met lettertype en grootte. Ook was natuurlijk van belang dat de oorspronkelijke tekst, die inmiddels vrijwel niet meer zichtbaar was, teruggebracht werd.

Nu was de tekst in het bovenste gevelvlak nog enigszins te zien op een luchtfoto uit 1925: GEBR. TEEUWEN TEGE(LEN). Het laatste stuk van de naam TEGELEN was weggevallen, omdat er later een liftschacht tegen de fabriek was aangebouwd, die vervolgens enkele jaren later weer verwijderd werd. Maar wat had er nu op het onderste gevelvlak gestaan? Diverse deskundigen werden geraadpleegd. Uiteindelijk werd aan de hand van een oude foto en een advertentie in het RK Patroonsblad de tekst gereconstrueerd: STOOM-DAKPANNEN GRESBUIZEN- EN STEENFAB(RIEKEN). Door HEVO bv werd het gespecialiseerde restauratie schilderbedrijf de Jongh ingehuurd voor het opnieuw aanbrengen van de letters. Zij zijn twee keer op locatie geweest om te kijken of de oude letters nog goed leesbaar waren en geschikt om nieuwe sjablonen van te maken. Dit bleek echter niet het geval. Toen kwam de Jongh met een 

 alternatief voorstel. Zij konden namelijk op basis van archiefmateriaal wel een aantal alternatieve lettertypen bedenken, die in de tijd werden toegepast. Zo is het geen letterlijke kopie van het origineel, maar sluit het wel goed aan bij de historie en bouwperiode van de fabriek. Er waren uiteindelijk drie voorstellen waarna in overleg met de monumentencommissie en de school een keuze is gemaakt.

Met respect voor haar rijke verleden is nu de oude fabriek prachtig opgeknapt tot een inspirerende, kleinschalige school en zijn naast het Grescollege hier ook ondernemers, bedrijven, verenigingen en horeca gevestigd.


Wiel Luys

Met respect voor haar rijke verleden is nu de oude fabriek prachtig opgeknapt 

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina:

facebook_icon.png (copy)
linkedin_icon.png (copy)
twitter_icon.png (copy)