PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel, handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR REALISATIE VAN EEN ZONNEWEIDE AAN DE BEEKWEG ONGENUMMERD TE REUVER

Wij maken bekend dat met ingang van donderdag 19 november 2020 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken (tot en met woensdag 30 december 2020) voor een ieder ter inzage ligt de verleende omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor de realisatie van een zonneweide aan de Beekweg ongenummerd te Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nummer 3022 (nabij Bergerhofweg en A73).

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVBeekweg-VG01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > Vastgesteld.

Er zijn geen zienswijzen ontvangen op de ontwerp-omgevingsvergunning. Tijdens de inzagetermijn kan hierdoor beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het definitieve besluit aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, kunnen daartegen eveneens tijdens de inzagetermijn beroep instellen.

Een beroepschrift dient binnen 6 weken te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een beroep schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor dient u een verzoek om een voorlopige voorziening te richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. T. van Loon, team Afval en Duurzaamheid, afdeling Grondgebied, bereikbaar via het telefoonnummer van de Klantenbalie, 077-474 92 92. Beesel, 18 november 2020 Burgemeester en wethouders van Beesel,

DOE MEE MET DE NATIONALE DUURZAME HUIZEN ROUTE

Is uw huis al klaar voor de winter? Met een aantal duurzame aanpassingen geniet u van een comfortabel huis én bespaart u op de energierekening. Bij tientallen duurzame huizen kunt u in november en december een kijkje nemen tijdens de online Nationale Duurzame Huizen Route. Via een videogesprek met 6 tot 8 bezoekers geven huiseigenaren uitleg over de stappen die zij hebben gezet om hun woning duurzamer te maken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Zoek via www.duurzamehuizenroute.nl naar een bepaalde maatregel of type woning en schrijf u in voor een online bezoek.

BESPAART U AL ENERGIE?

Begin juli ontvingen alle eigenaren van een woning in gemeente Beesel van ons een brief voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze week ontvangt u van ons nogmaals de brief met een voucher van 70 euro om kleine, energiebesparende producten in huis te halen. Dit geldt alleen voor de mensen die de voucher in de eerste ronde nog niet hebben ingewisseld. De producten kunt u nu ook makkelijk via een webshop bestellen. Meer informatie hierover leest u in de brief.

Oproep!

Heeft u al gebruik gemaakt van de voucher en wilt u uw ervaringen delen? Laat het ons weten via duurzaam@beesel.nl! Dan delen wij deze ervaringen via onze website duurzaam.beesel.nl.

ZO HOUDEN WE ONS CENTRUM SCHOON

In het centrum van Reuver zie je op een aantal afvalbakken de tekst ‘Zo houden we ons centrum schoon’. De stickers sporen iedereen aan om onze leefomgeving schoon te houden.

Ook bij speel- en ontmoetingsplekken kan het schoner

Niet alleen het centrum van Reuver kan schoner. Bij speel- en ontmoetingsplekken ligt ook vaak afval naast de afvalbak. En dat terwijl er meerdere afvalbakken staan. Op deze plekken treffen we de meeste snoepwikkels, chips zakken, blikjes en plastic drinkflesjes naast de afvalbakken aan. Bij de pumptrackbaan aan de Hovergelei bijvoorbeeld, bij de parkeerplaats van sporthal De Schans en zwembad De Bercken en bij de picknickplaats bij de veerpont. Hier zijn daarom ook stickers geplakt om aandacht te vragen voor het schoonhouden van de omgeving.

Een sigarettenpeuk is ook afval!

Ook een sigarettenpeuk is afval. We zien veel peuken op straat en in de natuur. En dat terwijl in een peuk stoffen zitten die schadelijk zijn voor het milieu. Eén peuk verontreinigt acht liter water. Veel sigarettenfilters bevatten plastic (celluloseacetaat), rattengif (arseen), lood en pesticiden. Het duurt tussen de twee en twaalf jaar tot een peuk helemaal is vergaan. Gooi je peuk dus in de afvalbak nadat je hem hebt uitgemaakt.

Help jij mee onze omgeving schoon te houden!?

Tips, ideeën of reageren?

Heb jij een tip, idee of wil je reageren? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via de mail info@beesel.nl of via de klantenbalie van het gemeentehuis op 077-4749292.

ACQUISITE GEMEENTEGIDS 2020-21

De voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids van gemeente Beesel zijn in volle gang. Een gemeentegids is niet compleet zonder advertenties van winkeliers, instellingen en bedrijven uit de gemeente. Want ook deze advertenties zorgen voor informatie waar inwoners behoefte aan hebben.

FMR Producties/Lokaal Totaal is de enige partij die in opdracht van gemeente Beesel acquisitie voert voor de gemeentegids. Wordt u benaderd door een andere uitgever? Dan gaat het niet om de officiële gemeentegids. Twijfelt u? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 077 – 474 92 92.

GEMEENTE BEESEL MAAKT WERK VAN LEVENDIGE CENTRA

Gemeente Beesel wil de levendigheid in de centra van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver vergroten en de winkelleegstand in de gehele gemeente aanpakken. De gemeente stimuleert daarom ondernemers die nu buiten de centra zitten om naar de centra te verhuizen. Indien een bedrijf buiten het aangewezen centrum besluit te stoppen zal worden gekeken naar een andere bestemming. Nieuwe detailhandelsbedrijven worden daardoor geconcentreerd in de centra. Voor de bestaande detailhandelsbedrijven buiten de centra verandert er niets.

Stimuleringssubsidie

Ook vindt de gemeente het belangrijk dat de uitstraling van een pand in de centra aansluit bij de omgeving en bij de activiteit achter de gevel. Daarom wil ze ook gevelverbetering ondersteunen. Om de ondernemers en vastgoedeigenaren te ondersteunen stelt gemeente Beesel subsidies beschikbaar voor verhuizing, planaanpassing of gevelverbetering. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij het bedrijvenloket (bedrijvenloket@beesel.nl), zodra de Raad in december de stimuleringsregeling heeft vastgesteld en deze is gepubliceerd.

Wethouder Debbie Heesakkers: ‘Voor de gemeente Beesel zijn levendigheid en leefbaarheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Door het aanwijzen van de centrumgebieden voor detailhandel in de kernen voorkomen we leegstand en bevorderen we de bedrijvigheid binnen het gebied. Ik ben er zeker van dat we samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren goede stappen kunnen zetten en dat deze Stimuleringsregeling daarbij helpt.’

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval 18 nov: GFT-afval Restafval zone C (paars) Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat. Het inzameltijdstip van het restafval kan anders zijn dan dat van het GFT-afval. Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl. Oud papier Reuver: 12 november Offenbeek: 25 november Beesel: 4 december

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

www.beesel.nl

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: