PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel, handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Verkeersmaatregelen LCW 18, 19 en 20 september

Naast een sfeervol sportspektakel ontkomen we er niet aan dat Long Course Weekend Holland – Beesel op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september een aantal verkeers- en parkeermaatregelen met zich meebrengt. Tijdens en voorafgaand aan LCW Holland – Beesel zijn het Raadhuisplein, Pastoor Vranckenlaan, een deel van de Rijksweg in Reuver én de straten gelegen aan het loopparcours van LCW Holland – Beesel in Reuver, Beesel én Offenbeek één of meerdere dagen afgesloten. Omleidingsroutes zijn ingesteld. Lees hier verder over het evenement en de verkeers- en parkeermaatregelen op verschillende dagen én straten.

Driedaags sportevenement

Long Course Weekend Holland – Beesel is een uniek en internationaal sportevenement voor wie eens wil proeven aan een of meerdere triatlondisciplines. Het evenement vindt plaats van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september 2020. Vrijdag 18 september wordt er gezwommen in de plas van Drakenrijk. Zaterdag 19 september wordt er gefietst en zondag 20 september vindt het hardlopen plaats. De start en finish van deze laatste twee onderdelen liggen op het Raadhuisplein in Reuver.

Belangrijkste verkeers- en parkeermaatregelen

Naast een sfeervol sportspektakel ontkomen we er niet aan dat Long Course Weekend Holland – Beesel een aantal verkeers- en parkeermaatregelen met zich meebrengt.

Bewaakte oversteekpunten hardloopparcours voor verkeer op zondag 20 september

Tijdens het loopparcours op zondag 20 september zijn de betreffende straten (zie link voor de parcoursen) volledig afgesloten van 08.30 tot 15.30 uur. De organisatie beseft zich dat dit impact heeft. Vandaar dat er op enkele plekken bewaakte oversteekpunten zijn voor verkeer. Zie daarvoor de bewonersbrief op de website van LCW Holland – Beesel: https://nl.lcwholland.com/area/road-closures/. Deze wordt in de week van 7 september verspreid onder de bewoners/ondernemers op en grenzend aan het loopparcours.

Bekendmaking tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonneweide aan de Beekweg ongenummerd te Reuver

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 10 september 2020 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken (tot en met 21 oktober 2020) voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor de realisatie van een zonneweide aan de Beekweg ongenummerd te Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nummer 3022 (nabij Bergerhofweg en A73). De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken maken wij digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVBeekweg-ON01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer T. van Loon, team Afval en Duurzaamheid, afdeling Grondgebied, telefoonnummer 077-474 92 92. Beesel, 9 september 2020 Burgemeester en wethouders van Beesel,

Besluitvormende Raadsvergadering

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 14 september 2020 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval - 16 sept: GFT-afval - Restafval zone B (blauw) Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat. Het inzameltijdstip van het restafval kan anders zijn dan dat van het GFT-afval. Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl. Oud papier Reuver: 10 september Offenbeek: 30 september Beesel: 2 oktober

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: