PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel, handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Toch geen kermissen in Beesel en Reuver

De kermissen van Beesel en Reuver gaan dit jaar toch niet door. De gemeente Beesel vindt de gezondheidsrisico’s momenteel te groot. “Op papier leek met een pakket aan maatregelen een coronaproof kermis mogelijk, maar van de ‘familie-kermissen’ die Beesel en Reuver juist kenmerken blijft dan weinig meer over”, stelt burgemeester Bob Vostermans teleurgesteld vast. “Het zou voor de horeca een nóg strakker regime hebben betekend. Met op en rond de kermisterreinen veel extra maatregelen om gezondheid, veiligheid en openbare orde te waarborgen. Met zo’n kermis maak je niemand meer blij.”

Proef afval scheiden in centrum verlengd

In het centrum van Reuver staan sinds ongeveer een half jaar twee trio afvalbakken. Deze afvalbakken hebben we geplaatst als proef zodat u ook op straat uw afval kunt scheiden. Helaas gaat het scheiden nog niet altijd goed, daarom verlengen we de proef.

Met elkaar maken we plastic, blik en drankpakken recycleklaar!

De afgelopen weken heb je meer kunnen lezen en zien over hoe en waarom je plastic, blik en drankpakken het beste gescheiden aanbiedt. We hopen dat we je wat wijzer hebben gemaakt in de wereld van afval tot grondstof. Wil je je kennis testen? Doe dan mee aan de quiz!

Raadscommissievergadering

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op woensdag, 2 september 2020 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube. We publiceren de link naar de vergadering tijdig op onze website www.beesel.nl.

Aanleg fietspad Beeselseweg

Jaarlijks voert gemeente Beesel diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan haar wegennet. In opdracht van de gemeente start wegenbouwbedrijf Kurvers BV op 24 augustus 2020 met de aanleg van een betonnen fiets- en voetpad langs de Beeselseweg. Het fiets- en voetpad wordt 3,50 meter breed en vervangt het huidige asfalt fietspad. Tegelijkertijd voeren Enexis, WML en Ziggo werkzaamheden uit aan hun netten en wordt de openbare verlichting langs het fietspad verbeterd. De werkzaamheden duren tot medio november 2020.

Gemeente hervat verkeersproef centrum Reuver

De in mei vanwege de coronacrisis opgeschorte verkeersproef in het centrum van Reuver wordt vanaf donderdag 27 augustus weer hervat. Drie maanden worden verkeerstellingen gedaan om inzicht te krijgen in het effect van de eerder dit jaar genomen verkeersmaatregelen.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval 2 sept: GFT-afval Restafval zone D (roze) 9 sept: GFT-afval Restafval zone A (oranje) Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat. Het inzameltijdstip van het restafval kan anders zijn dan dat van het GFT-afval. Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl. Oud papier Beesel: 4 september Reuver: 10 september Offenbeek: 30 september

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: