PUIK VERHAAL

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding 2020

Op woensdag 1 juli en vrijdag 3 juli werden respectievelijk in de eigen tuin en in het gemeentehuis te Reuver de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan onderstaande personen. Zij worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer van Riel (54 jaar), Reuver

De heer van Riel is al 40 jaar verbonden aan Zwem- en Poloclubvereniging R.O.B. Hier vervulde hij diverse functies waaronder die van bestuurslid en lid van de activiteitencommissie. Sinds 2015 is hij voorzitter. Ook begeleidt hij zwemleiders en verzorgt hij hun opleiding. Daarnaast beheert hij de ledenadministratie en organiseert hij mede het kampeerkamp. Sinds 1982 geeft de heer van Riel zwemlessen bij Landal De Lommerbergen en openluchtzwembad De Bercken. Van 1995 tot 2015 was hij bovendien bestuurslid van Stichting Zwembad de Bercken. Zijn taak richtte zicht met name op diverse aspecten met betrekking tot techniek. De heer van Riel is nog altijd vrijwilliger bij De Bercken. Zo verzorgt hij de training zwemmend redden en verricht hij hand- en spandiensten.

Mevrouw Angelique Aelen-Giesen (65 jaar), Reuver

Mevrouw Aelen zet zich al ruim 20 jaar zich in voor de gemeenschap op het gebied van natuur en milieu met als doel bewustwording van de medemens voor de natuur. Zij is voorzitter van de plaatselijke IVN vereniging en vrijwilligster bij IVN Limburg, het IKL en de gemeente. Zij heeft meegewerkt aan diverse projecten ter verbetering van de natuur en levert een actieve bijdrage aan bijscholingen die het IVN organiseert. Bij provinciale campagnes zoals de Bloeiende Bermen in 2004 of de Natuurkroegentocht in 2008 zorgde zij ervoor dat IVN De Steilrand hier actief bij betrokken werd. De betrokkenheid van de jeugd bij de natuur is voor mevrouw Aelen een grote drijfveer. Zij betrekt hen met eigen jeugdnatuur activiteiten zoals de organisatie van excursies, schoolgidsenwerk of markten. Ze werkt eveneens samen met de gemeente 11.bij projecten zoals de Schone Maas actie en De Nacht van de Nacht.

De heer Hermans Geerlings (74 jaar), Beesel

Dhr. Geerlings is lid van de Postduivenvereniging Beesel en vervult vanaf 1999 tot heden de functie van secretaris en penningmeester. Hij is vanaf 1978 ook vrijwilliger bij De Noord Limburgse Unie van postduivenverenigingen, een samenwerkings-verband van 25 verenigingen uit Noord- en Midden Limburg. Vanaf 1998 vervult hij de functie van secretaris en verzamelt en coƶrdineert hij de uitslagen van deze verenigingen en publiceert ze op de diverse postduivensites. Ook maakt hij zich vanaf 2011 als bestuurslid verdienstelijk bij Filatelistenvereniging Filvero. Al 8 jaar geeft hij informatie over het verzamelen van postzegels aan kinderen van Basisschool Bosdael in het kader van contact tussen ouderen en jongeren. Tevens is dhr. Geerlings al ruim 40 jaar (vanaf 1978) penningmeester van Hengelsportvereniging St. Joris. Hij heeft zitting in diverse commissies die activiteiten organiseren.

Mevrouw Nellie Jetten-Lenaers (90 jaar), Reuver

Mevr. Jetten-Lenaers is vanaf 1973 tot heden vrijwilligster bij de plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis/welfare werk. Ondanks haar leeftijd is zij nog steeds een van de hoofdleidsters van het plaatselijke welfarewerk. Ze houdt zich o.a. bezig met de inkoop van materialen en bezoekt mensen thuis die niet actief kunnen deelnemen. Ze levert haar bijdrage ook aan andere activiteiten van het Rode Kruis zoals de collectes, de verkoop van welfare-producten en de verzorging van het avondprogramma van de vakantieboot Henri Dunant als die aanmeert in Beesel. Van 2005 tot 2013 beheerde mevrouw Jetten de kas van de Line dance groep van de Sociƫteit voor Ouderen. Vanaf 2006 tot heden verricht zij vrijwilligerswerk voor de Zorggroep Noord-Limburg. Zo begeleidt ze de handwerk/hobbygroep van Stichting Bosdael en helpt ze bij de dagverzorging door het uitvoeren van diverse voorkomende werkzaamheden.

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: