PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel, handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Laatste kavels Oppe Brik worden verkocht als vrije kavels

De gemeente Beesel stopt met de verkoop van woningen in het project Oppe Brik, het revitalisatie en woningbouwproject op het terrein van de voormalige Greswarenfabriek in Offenbeek. De nog beschikbare kavels worden verkocht als vrije kavels. Aannemersbedrijf Jongen zou op de locatie Oppe Brik 39 koopwoningen bouwen. Daarvan zijn al 19 woningen klaar. De bouw van de laatste 7 koopwoningen start voor de bouwvakvakantie. Doordat lonen en materiaalkosten zijn gestegen, moest Jongen de laatste woningen met verlies verkopen. Daarom wilde de aannemer de verkoopprijs van de 13 nog te bouwen woningen verhogen. “Onwenselijk”, zegt wethouder Debbie Heesakkers. “De woningen zouden daardoor onverkoopbaar duur worden.” Volgens bij de tender in 2015 gemaakte afspraken konden gemeente en aannemer hun samenwerking eerder beëindigen. Van die mogelijkheid hebben zij in goed overleg gebruikgemaakt.

Wegwerkzaamheden plein Pro Vita en Zalencentrum de Schakel

In opdracht van de gemeente gaat aannemer Asfaltbouw vanaf maandag 29 juni een deel van de bestrating aan het plein voor Pro Vita en de Schakel herstraten om de afwatering te verbeteren. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Verkeer Tijdens de uitvoering wordt met bebording aangegeven welke route u dient te volgen om de huisartsen of Zalencentrum de Schakel te bereiken. De werkvakken zijn tijdelijk en gedeeltelijk gestremd voor bestemmingsverkeer. Veiligheid Er gelden tijdens de werkzaamheden extra maatregelen voor de veiligheid van wegwerker én weggebruiker. Maatregelen of verkeerssituaties staan met bebording en afzettingen aangeven. Ook wordt u ter plekke geïnformeerd door medewerkers. Houdt u zich aan de regels, voor uw en andermans veiligheid. Overlast en verkeershinder zijn onvermijdelijk. Wij proberen dit te beperken en vragen hiervoor uw begrip. Informatie Politie, brandweer, ambulancedienst, busdiensten e.d. zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Belanghebbenden zijn door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Asfaltbouw dhr. H. Frenken op 06-51155242 of met gemeentelijk toezichthouder de heer J. Kuijpers, bereikbaar op 06 - 29544952

Disclaimer

In verband met het coronavirus is het wellicht niet mogelijk om het gemeentenieuws wekelijks op papier uit te brengen. Bij voorbaat ons excuus daarvoor.

Online afspraak inplannen weer mogelijk

In verband met de coronacrisis was het een tijdje niet mogelijk om zelf online een afspraak in te plannen. Vanaf nu kunt u via de website wel weer zelf uw afspraak inplannen. Ga hiervoor naar: www.beesel.nl/afspraak

Kernoverleg Offenbeek en gemeente samen aan de slag voor een toekomstbestendig centrum Offenbeek

In december heeft de Raad de visie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel vastgesteld. Toen is ook besloten om deze visie voor de kern Offenbeek te verdiepen. Het kernoverleg Offenbeek en de gemeente hebben onlangs tijdens een schouw, samen met een tweetal Offenbeekse ondernemers en de centrummanager, de aandachtspunten en kansen bekeken. Ook de ambities kwamen ter sprake. Deze dienen als input voor de concept visie, uitvoeringsprogramma en het schetsontwerp voor Offenbeek. Dinsdag 1 september is een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden over de concept visie. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in december 2020 over de visie, het schetsontwerp en uitvoeringsprogramma. Een greep uit de bevindingen tijdens de schouw.

Groen welkom, rustpunt aan de Maas

Werkzaamheden omgeving veer Beesel

De plek nabij het veer Beesel-Kessel in de gemeente Beesel is een belangrijk knooppunt, waar veel wandel- en fietsroutes langs komen. Mensen rusten hier graag even uit en maken kennis met onze gemeente. Deze plek richt de gemeente opnieuw in tot een groene entree, een rustpunt aan de Maas. De werkzaamheden zijn deze week gestart. Met de verfraaiing van het recreatie-toeristisch overstappunt bij de Maas, beleven recreanten (met name wandelaars en fietsers) deze omgeving meer. Daarnaast krijgen de natuur, cultuur, informatie, het recreëren en parkeren een betere plek. Er komen meer (houten) zitbanken en nieuwe picknicktafels. De parkeerplaats krijgt een nieuwe verhardingslaag, die wat minder stuift. Met de nieuwe inrichting krijgen de bestaande cultuurhistorische elementen, zoals de luistersteen van de Liberation route en de veerbel, een betere plek.

Wethouder Debbie Heesakkers neemt een kijkje bij de werkzaamheden in de omgeving van het veer in de gemeente Beesel.

Nationaal Hitteplan van kracht? Zet uw container vóór 06.00 uur aan de straat!

Wanneer het Nationale Hitteplan van kracht is, start het ophalen van uw rest- en GFT-afval eerder. Zet uw afval dan vóór 6.00 uur aan de straat. Waarom we dit doen, leest u hieronder.

Hittegolf in Nederland

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Er komen in Nederland zelfs steeds vaker hittegolven voor. Sommige mensen genieten van de warmte, anderen hebben er echter veel last van.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval 1 juli: GFT-afval Restafval zone C (paars) Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat. Het inzameltijdstip van het restafval kan anders zijn dan dat van het GFT-afval. Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl. Oud papier Beesel: 3 juli Reuver: 9 juli Offenbeek: 29 juli

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: