PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel, handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Vragenlijst lokale omroep

Gemeente Beesel wil graag weten wat u belangrijk vindt bij de informatievoorziening door een lokale omroep. Middels een korte vragenlijst brengen we in kaart hoe u het liefste lokale informatie ontvangt, welke thema’s u aanspreken en met welke frequentie u lokale informatie wilt ontvangen.

Gewijzigde openingstijden Hemelvaart

In verband met Hemelvaart en de dag na Hemelvaart zijn het Gemeentehuis en het Samenlevingsloket op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 gesloten. Het Milieupark is alleen op donderdag 21 mei gesloten.

Dit onderzoek wordt gehouden om in kaart te brengen welke informatiebehoefte er in de gemeente is. Op basis van deze en andere informatie adviseert de gemeenteraad het Commissariaat van de Media welke partij zij het meest geschikt acht om lokale omroep voor de gemeente Beesel te zijn in de komende vijf jaar. Er zijn drie partijen die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld: Omroep ML5, Omroep P&M en Studio Beesel. De vragenlijst is in te vullen via deze link: www.enquete.toponderzoek.com/Lokale_omroep_Beesel. Met het invullen van de vragenlijst helpt u de gemeenteraad namens u een passend advies uit te brengen. Het gaat om enkele korte vragen en uiteraard kunnen respondenten de vragenlijst anoniem invullen. Onderzoeksbureau Toponderzoek voert het onderzoek uit in opdracht van gemeente Beesel. De resultaten van het onderzoek worden na de zomervakantie gepresenteerd. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Werkzaamheden pumptrackbaan gestart

Begin mei is gestart met de aanleg van de pumptrackbaan op de Hovergelei. Een bijzonder moment voor Pepijn en zijn vrienden die hun wens in vervulling zien gaan! Wat geweldig om te zien dat hij samen met vrienden en zijn ouders ook enkele lokale bedrijven bereid heeft gevonden om dit #gewoonsamen mogelijk maken.

Afvalkalender

Milieupark Het milieupark heeft tot minimaal 1 juni 2020 gewijzigde openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 -16.00 uur voor gratis afval. Woensdag van 12.00-17.30 uur en op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur voor gratis en betaald afval. Rest- en GFT-afval 27 mei: GFT-afval Restafval zone B (blauw)

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: