PUIK UIT DE OUDE DOOS

Uit de oude doos

In deze rubriek lees je leuke weetjes, gedichten en verhalen van schrijvers of gebeurtenissen in gemeente Beesel

Deel 11

Voor en tijdens de tweede wereldoorlog werd, gedurende de periode 3 april 1938 t/m 3 juni 1945, een dagboek bijgehouden door Mathieu Hendrikus Janssen, geboren te 18 mei 1905 en overleden op 18 maart 1980 in Reuver. Hij was bekend als “baas Janssen” of “de baas” van greswarenfabriek Teeuwen.

(Leeftijd op foto 66 jaar)

Handgeschreven brief door Mathieu (Jeu) Janssen gestuurd aan zijn werkgever G.I.T. (Teeuwen). (letterlijk overgenomen, met oude spelling en spelfouten)

Reuver, 30 december 1944


Mijne Heeren,

Even het laatste nieuws uit Reuver. De fabriek is door verschillende granaten getroffen b.v. gat in laatste nieuwe schoorsteen boven aan de versieringsrand, het laatst geplaatste waterreservoir op zolder stuk, in die groote bouw enkele door het dak, en enkele door de ramen in de buurt van de ijzeren buitentrap. In de oude bouw ook enkele door het dak, verder tegen de nieuwe gevel van oven 8, waar G.I.T. voor de gevel staat, daar zijn er wel zeker 4 of 5 tegen geslagen. De tegelloods, schuur, keramiek, oven één en kleimalerij hebben enkele treffers gekregen. Op kantoor een, net in een hoek van het raam van privé-kantoor, bij mij op zolder een en dan nog verschillende op het lager, ook tusschen de buizen. Verder is er veel weggehaald. Het hout van Spreeuwenberg met keet is geen stukje meer van te vinden.
De luiken van de kleiloods, de balken die wij daar tusschen de rails hadden liggen, verschillende deuren, zelfs de deur van het telefoonhuisje op het lager, tevens de telefoon daar is weg. Het demphout achter de fabriek alles weg. De kartonnen platen los en alle schotten op zolder, alles weg.
De kolen op het lager zijn al weg, deze zijn het meest weggehaald door burgers, zooals ook het demphout. De machines met motoren en drijfriemen zijn nog alles in tak.

De paters, die uit het klooster moesten, zijn ondergebracht in oven 8. De zusters in oven 10. De weeskinderen in oven 1. De zusters koken in de klei-koeken-kelder. In alle drie de ovens worden dagelijks H. Missen gelezen. In oven 8 komen dagelijks veel burgers naar de H. Mis. Op kantoor privé en kantoor Moonen, is het Groene Kruis. Onze meubels en papier wat hier nog van over is, staat op de spreekkamer. De moffen hebben verschillend papier en potloden weggehaald. Lankes is zoowat den heele dag in de fabriek. De twee Timmermans, komen af en toe als wij het noodig om wat te doen, komen die. Zij hebben de kolen, die achter onder de loods onder het stroo lagen binnengevaren, want ze haalden ons buiten alles weg. De balen turf zijn ook zoowat al weg. Wij hebben de politie van dit alles in kennis gesteld. De paters en

zusters gewaarschuwd, dat vreemde personen uit de fabriek geweerd moeten worden en zooveel mogelijk de deuren dicht moeten houden. De paters en zusters gebruiken veel van ons materiaal en ook kolen, hiervoor zullen ze het later wel met U goed maken zooals pater prior zegt. In oven 5 woont Willem Rutten in, zijn woning was door een granaat erg getroffen. In oven 12 wonen twee gezinnen, een schipper, die reeds van Echt was gekomen en hier in Reuver weer moest evacueren. En een Rotterdammer. Van de voedselvoorziening komen ze maar steeds vragen, om brandstof voor te kunnen dorsen en te kunnen malen. Wij geven wat wij hebben, maar dit is niet veel. Volgens die heeren moet het in Tegelen, met de voedselvoorziening erg zijn. Hier mogen wij niet klagen. Goddank.


De carbid is op. Hier hebben mij de paters wat erg aan gezeten, als ik er zelf was geweest, was mij dat niet gebeurd. Ik had de paters wat carbid toegezegd, maar toen ze hem eenmaal wisten zitten, werd er maar gekregen. Wij krijgen geweldig veel bezoek thuis. Die moeten de paters hebben, die de zusters, die om carbid, die om kolen enz. Wij wonen en slapen in de kelder. En nu eindig met de beste wenschen en tot ziens. Jeu.

Tekst- en fotobron: Wim Rovers

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: