PUIK COLUMN

Wil Rutten

Oud en nieuw

Mooi om bijna op het eind van het jaar nog even te mogen terugkijken op 2019 en vooruit te kijken naar 2020 en dat als jullie waarnemend burgemeester.

Iets om trots op te zijn

Een jaar met een combinatie van allerlei mooie en ook soms droevige gebeurtenissen die zich aaneengeregen hebben. Die vaak van gezin tot gezin verschillen, maar over het algemeen is de nabijheid van elkaar in onze gemeente nog steeds heel groot. Het adagium van gemeente en gemeenschap is geen reclameboodschap, maar gebeurt dagelijks in Beesel. Iets om trots op te zijn, maar het hoort ook “gewoon” bij Beesel. Het was er in 2019 en zal ook in 2020 zo blijven!

Uitverkozen zijn om in Beesel te mogen werken
is een gevoel dat ik elke dag mee mag maken bij m’n vele contacten met jullie.

Nieuwe burgemeester

Oud en nieuw ook wat jullie burgemeester betreft: Petra Dassen-Housen is voor haar aanvoerderschap van de gemeente en gemeenschap zo geweldig, groots, uitgezwaaid in het park. Op 28 januari komt de nieuwe burgemeester Bob Vorstermans, die al op 38-jarige leeftijd zijn sporen in Horst als wethouder en locoburgemeester dik verdiend heeft. Hij is door onze Vertrouwenscommissie voorgedragen en door de gemeenteraad unaniem tot nieuwe burgemeester gekozen.

Het is een eer

Uitverkozen zijn om in Beesel te mogen werken is een gevoel dat ik elke dag mee mag maken bij m’n vele contacten met jullie. Of het nu gaat om de echtparen die 50 en 60 jaar met elkaar verbonden zijn;

de onverwachte bezoeken, maar ook bij onenigheden tussen buren en op de plekken waar wij op maandag met de wethouders onze collegevergaderingen houden, het is een eer. Steeds opnieuw is het die verbinding met elkaar die ons onderscheidt en tot een zo gewilde gemeente maakt. Tot 28 januari jullie burgemeester te mogen zijn, is voor mij dan ook echt een voorrecht!

Wensen

Ik wens jullie een heel goed jaareinde toe met de kerstdagen en oud en nieuw als “verbindingsdagen” in jullie gezin en familie. Graag nodig ik jullie namens de leden van de Gemeenteraad en van het college van Burgemeester en Wethouders uit om elkaar het beste voor 2020 toe te komen wensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2020 om 17.30 uur.


We rekenen dan op jullie en voor nu alvast een goed jaaruiteinde toegewenst!


Met de hartelijkste groeten,

Wil Rutten

Jullie burgemeester

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: