PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel,
handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Ondernemers presenteren boekje ‘DecemberDeals’

Een groep van dertien ondernemers uit de gemeente Beesel heeft gezamenlijk een kortingsboekje uitgebracht in aanloop naar de feestdagen. Het boekje ‘DecemberDeals’ wordt verspreid door de deelnemende ondernemers, onder het motto ‘Koop bewust, koop lokaal’. Iedere ondernemer biedt één speciale actie aan.

WhatsApp gemeente Beesel uit de lucht vanaf 7 december 2019

Vanaf 7 december 2019 biedt de gemeente Beesel WhatsApp niet meer aan als dienstverleningskanaal. Het is voor gemeenten niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken zonder zakelijk account. Dit zakelijk account is niet beschikbaar voor Nederlandse gemeenten. U kunt daarom vanaf 7 december niet meer Whatsappen met de gemeente.

Uiteraard kunt u gemeente Beesel nog wel gewoon bereiken via telefoonnummer 077 – 474 92 92 en per e-mail: info@beesel.nl.

Sint en Piet komen naar Reuver!

Elke vrijdagmiddag is er weekmarkt in Reuver op het Raadhuisplein. Op vrijdag 29 november komen Sinterklaas en zijn Pieten van 14.00 tot 16.00 uur naar de weekmarkt.

VIA Limburg niet meer
huis-aan-huis

De weekkrant VIA Limburg wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer huis-aan-huis bezorgd. Daardoor valt ook de wekelijkse pagina met gemeenteberichten niet meer op uw deurmat.

Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden voor het verspreiden van onze gemeenteberichten. Vanaf december weten we meer en informeren we u hierover. Houd onze kanalen dus goed in de gaten!

Commissievergadering

Agenda van de commissievergadering van de raad van gemeente Beesel op maandag 2 december 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.


Voorzitter: dhr. P. Jacobs

Griffier: dhr. P.P. Moors

1. Opening;

2. Mededelingen en vaststellen agenda;

3. Vaststelling verslag commissievergadering 30 september en 28 oktober 2019;

4. Consultatie uitgangspunten Regionale Energie Strategie;

5. Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden.

Heeft u de nieuwe afvalbakken in het centrum al gespot?

Misschien heeft u ze al gezien: de nieuwe afvalbakken in het centrum van Reuver. Ze staan op het Raadhuisplein en aan de Wilhelminalaan en zijn geplaatst als proef om het afval dat in de openbare ruimte vrijkomt te scheiden

Week 3: een week lang gratis cultuur en sport
in gemeente Beesel

In Week 3, van maandag 13 tot en met zondag 19 januari 2020, zetten de aanbieders van cultuur en sport in gemeente Beesel hun deuren open voor alle geïnteresseerden. Verenigingen, instellingen, kunstenaars en andere cultureel ondernemers worden opgeroepen mee te doen. Inwoners van de gemeente Beesel krijgen in Week 3 de kans om gratis een keer iets uit te proberen op cultureel en/of sportief gebied.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval

2 dec t/m 6 dec: inzameling GFT-afval op woensdag, inzameling restafval op woensdag in zone A (oranje)
Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat.

Het inzameltijdstip van de restafvalcontainer kan anders zijn dan dat van de GFT-container.


Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl


Oud papi
er

Offenbeek: 27 november

Beesel: 6 december

Reuver: 12 december

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

M 06-41312193 (alleen WhatsApp)

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: