PUIK FAMILIEBERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

Sjaak en Wies van Sambeek-Coenen vierden
afgelopen donderdag hun 50-jarige huwelijksfeest


Dankwoord honderdjarige mevrouw M. Niesen-Pouls

Op 4 oktober 2019 vierde Maria Niesen-Pouls haar 100ste verjaardag. Vele gelukwensen vielen haar ten deel.

In het bijzonder van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima en van de Gouverneur van Limburg de heer Theo Bovens.

Voorafgaande aan de receptie de persoonlijke felicitaties van de waarnemend burgemeester van Beesel de heer Wil Rutten.

Daarna een drukke receptie van familie, vrienden en kennissen. Bovendien een grote hoeveelheid schriftelijke felicitaties.

Haar 100ste verjaardag heeft voor Maria en haar familie een onvergetelijke en bijzondere dag gemaakt.

Daarvoor wil Maria iedereen hartelijk danken. In het bijzonder:

het team van de Zorggroep Domus,

het activiteitenteam van Bosdael.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sluiten zich graag aan bij de dankwoorden van Maria.

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: