PUIK VIECURI

De beste zorg voor de patiënt


Er werken circa 1000 verpleegkundigen bij VieCuri. Dag in dag uit zetten zij zich in voor de beste zorg voor de patiënt. VieCuri is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ), waar leren en werken hand in hand gaan. Er zijn binnen het ziekenhuis tal van mogelijkheden om verder te groeien en de blik te verruimen. Benieuwd? Neem een kijkje op www.werkenbijviecuri.nl.

Germaine Steijn-Ebus is kinderverpleegkundige:

“Een kind is heel puur in zijn reacties”

Germaine Steijn-Ebus koos dertig jaar geleden na haar VWO-opleiding voor Verpleegkunde. Haar stage op de Kinderafdeling beviel zo goed, dat ze zich ging specialiseren in de zorg voor de jonge patiënt. “Elke dag kom ik weer wat anders tegen in mijn werk. Een kind is heel puur in zijn reacties; deze openheid vind ik heel mooi. Om als kinderverpleegkundige een bepaalde handeling bij een patiëntje te kunnen uitvoeren, is vaak een hele andere benadering nodig dan bij een volwassene. Als die benadering werkt, geeft dat heel veel voldoening.


Als kinderverpleegkundige heb je ook veel met ouders te maken, want ouders en kind zijn niet los van elkaar te zien. We werken samen aan het genezingsproces van een kind.” Door mijn deelname in het AVB (Afvaardiging Verpleegkundige Beroepsgroep) en kwaliteitsbewaking op andere afdelingen van het ziekenhuis heb ik vaak overleg en contact met collega’s van andere afdelingen. Hierdoor blijf ik ook op de hoogte van wat er in de rest van het ziekenhuis speelt.”

Cindy Wijnands-Scholtz, verpleegkundige op de Recovery

“Dit werk geeft me veel energie”

Na twee en een half jaar op de Recovery besloot verpleegkundige Cindy Wijnands-Scholtz een opleiding te gaan volgen voor pijnconsulent. “In die rol volg ik de postoperatieve patiënt, wat mooi aansluit op mijn werk op de Recovery. Ik zie ook mensen met chronische pijnklachten, bijvoorbeeld door kanker, en acute pijnklachten, bijvoorbeeld na een val. Ik breng de pijn in kaart en ga in gesprek met de specialist over de mogelijkheden voor medicatie of behandelingen.”


De leergierige vakvrouw houdt van het contact met mensen in haar werk. “Je kunt veel voor mensen betekenen in een kwetsbare fase van hun leven.” Naast haar drukke werk was Cindy tot vorig jaar ook nog bestuurslid van het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). “Dit is als het ware de verbindende schakel tussen de verpleegkundigen en de Raad van Bestuur van VieCuri. Het belangrijkste doel van dit adviesorgaan is het stimuleren, ontwikkelen en borgen van de verpleegkundige kwaliteit. Vanwege mijn vervolgstudie heb ik nu een stapje terug gedaan en neem ik deel aan de Afvaardiging Verpleegkundige Beroepsgroep: dit is dan weer de schakel tussen de verpleegkundigen en het bestuur van het VSB. Ja, ik neem veel hooi op mijn vork, maar het geeft me ook veel energie!”

Doe ook mee met het VieCuri Patiëntenpanel

VieCuri is onlangs gestart met een online panel om de inspraak van patiënten te vergroten. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers actief betrokken zijn bij het verbeteren van de zorg. Hun ervaringen zijn daarvoor zelfs onmisbaar. Al 150 mensen hebben zich aangemeld. Ook interesse? Meld u aan via www.viecuri.nl/patientenpanel.

Iedereen kan deelnemen aan het panel. Deelnemers wordt gemiddeld vier keer per jaar per email gevraagd een online vragenlijst over een bepaald thema in te vullen. Bijvoorbeeld over ouderenzorg of de communicatie met het ziekenhuis. VieCuri informeert deelnemers na elk panelonderzoek over de resultaten.

Duidelijke stem

Door te luisteren naar de ervaringen van de inwoners van de regio, kan het ziekenhuis werken aan betere dienstverlening. “Met behulp van het panel geven we (toekomstige) patiënten, bezoekers en inwoners in en rondom Venlo en Venray een duidelijke stem in onze organisatie. We willen graag van de patiënten zelf horen wat ze belangrijk vinden”, aldus bestuursvoorzitter Ankie van Rossum. “Concreet betekent dit dat patiënten meedenken, meebeslissen en meedoen. Met de oprichting van het VieCuri Patientenpanel is een goede stap gezet. De komende jaren zullen we op nog meer manieren dankbaar gebruikmaken van de ervaringen van onze patiënten en bezoekers.”

Wensenlijstje

De oprichting van het patiëntenpanel stond hoog op het wensenlijstje van de Cliëntenraad van VieCuri. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het ziekenhuis en adviseert het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor patiënten van belang kunnen zijn. Huub Selen, voorzitter van de Cliëntenraad: “Wij zijn erg verheugd met het bereiken van deze mijlpaal. Panelleden worden bevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan vragen op het gebied van zorg en behandeling, maar ook over onze nieuwbouw- of fusieplannen. Wij gebruiken de uitkomsten in onze adviezen aan het bestuur. Door deel te nemen aan het patiëntenpanel van VieCuri hebben inwoners daadwerkelijk invloed.”

“We willen graag van de patiënten zelf horen wat ze belangrijk vinden”, aldus Huub Selen (Cliëntenraad) en Ankie van Rossum (Raad van Bestuur).

image

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: