PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel,
handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Ontwerp Bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 1 augustus 2019 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’.


Het plan ziet op de realisatie van een woonbegeleidingscentrum met 24 woonzorgeenheden voor 24-uurs zorg en gemeenschappelijke ruimten voor mensen met een beperking, met de daarbij behorende infrastructuur en terreininrichting aan de Rustoord te Reuver.

Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een terras aan de Keulseweg 36 te Reuver

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de ontwerp-omgevingsvergunning bekend voor een terras bij de school en het sociaal restaurant aan de Keulseweg 36 in Reuver. De ontwerp-vergunning heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nummers 2976 en 2980.

Weetjes over afval

Wist u dat…

een kapot theeglas NIET in de glasbak hoort, maar in uw restcontainer?


Gevonden!

Deze spullen (klik op lees meer om de spullen te bekijken) zijn de afgelopen weken gevonden. Is een ervan van u? Neem dan contact op met de Klantenbalie op 077 – 474 9292. Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u meer informatie vinden. Hier kunt u ook zien welke spullen de afgelopen tijd nog meer in onze gemeente gevonden zijn.


Heeft u iets gevonden of bent u iets kwijt? U kunt altijd melding maken en gaan zoeken op www.verlorenofgevonden.nl.

De veiligheidsmonitor: onderzoek naar veiligheid in de gemeente Beesel

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Tussen 9 en 16 augustus ontvangen 750 willekeurig gekozen inwoners per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een tweejaarlijks onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. De veiligheidsmonitor is in de loop der jaren al in meer dan 300 gemeenten uitgevoerd.


Door uw mening te geven draagt u bij aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.

Ontwerp Bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 1 augustus 2019 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’.


Het plan ziet op het beëindigen van een intensieve veehouderij en sloop van agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Kesselseweg 43 te Reuver. Daarbij blijft de bestaande agrarische bedrijfswoning gehandhaafd en wordt de realisatie van een (extra) burgerwoning mogelijk.

Geen spoedaanvragen reisdocumenten mogelijk

Op woensdag 7 en donderdag 8 augustus a.s. is het NIET mogelijk om reisdocumenten met SPOED aan te vragen.

Voor vragen hierover kunt u tijdens onze reguliere openingstijden bellen naar 077-4749292

Maakt u zich zorgen over iemand, bel gerust

Als burger van de gemeente Beesel valt het mij op, dat de post bij de voordeur van de buren zich ophoopt. Ik weet zeker dat ze niet op vakantie zijn, want de auto staat er nog. Ik maak me zorgen.

Wie kan ik bellen?


Herkent u deze situatie? Neem dan contact op met onze lokale contactpersonen Rik en Debbie.


Contactgegevens lokale contactpersonen

Rik en Debbie zijn telefonisch en per email bereikbaar.

Rik Korsten: 0624356995 / rkorsten@vvgi.nl

Debbie Schmets: 0640590022 / D.Schmets@synthese.nl

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval

5 t/m 9 augustus: inzameling GFT-afval op woensdag, inzameling restafval op woensdag in zone D (roze)


Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat.

Het inzameltijdstip van de restafvalcontainer kan anders zijn dan dat van de GFT-container.


Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl


Oud papier

Offenbeek: 31 juli

Beesel: 3 augustus

Reuver: 8 augustus

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

M 06-41312193 (alleen WhatsApp)

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: