PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel,
handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

COMMISSIEVERGADERING

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 20 mei 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.


Voorzitter: dhr. L. Cremers

Griffier: drs. E. Apeldoorn-Feijts1. Opening;

2. Mededelingen;

3. Vaststellen verslag commissievergadering 11 maart 2019;

Bepaal uw koers: ‘Samen aan de keukentafel’!

Provincie Limburg start coaching traject voor stoppende agrarische ondernemers

Om de steeds groter wordende maatschappelijke knelpunten van de veehouderijsector aan te pakken en naar de toekomst toe een gezonde, duurzame sector te creëren, start de Provincie Limburg samen met gemeenten uit Midden- en Noord-Limburg een coaching traject voor stoppende agrarisch ondernemers. Doel is om stoppende ondernemers één op één te ondersteunen en te begeleiden bij het maken van belangrijke keuzes. Geïnteresseerde veehouders kunnen zich aanmelden of meer informatie vinden op het digitaal loket ‘Samen aan de keukentafel’ dat van 1 t/m 21 mei 2019 wordt opengesteld.

Nieuwe L1 tv-serie van Maurice Nijsten in productieHier is mijn Vaderland: gemeente Beesel

Filmmaker Maurice Nijsten is begonnen met de voorbereidingen van een nieuwe serie ‘Hier is mijn vaderland.’ Een vervolg op de door Maurice Nijsten geregisseerde zeer succesvolle serie “Daar is mijn vaderland” waarbij bekende Limburgers hun gemeente lieten zien. In de nieuwe 12-delige serie zal hij een aantal gemeentes bezoeken, waaronder de gemeente Beesel. De eerste opnames zijn begonnen.


In de serie Hier is mijn vaderland is vooral veel aandacht is voor cultuur, sociale aspecten, natuur, jong talent et cetera. Gedurende dit jaar zal Maurice Nijsten bij diverse activiteiten aanwezig zijn voor korte filmopnames. Tevens zal hij een aantal mensen/organisaties benaderen voor om een korte inblik in de identiteit van de Beeselse gemeenschap te geven. Wanneer de aflevering over de gemeente Beesel op L1 te zien zal zijn is nog niet bekend.

Buurtbemiddeling in de gemeente Beesel

Beter een goede buur, dan een verre vriend…

Iedereen wil prettig wonen, maar niet iedereen ervaart dit. Helaas kan het gebeuren dat u zich ergert aan uw buren. Een feestje dat tot ver na middernacht geluidsoverlast veroorzaakt, een hond die de keel schor blaft als de buren van huis zijn, het bestelbusje van de buurman dat uw uitzicht belemmert… Het zijn ergernissen die zich kunnen voordoen. Een probleem wordt het als buren er niet in slagen dit bespreekbaar te maken. Kleine ergernissen kunnen leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling bemiddelt in een beter contact tussen u en uw buren. Heeft u tot nu toe zonder resultaat bij uw buren aangegeven dat u overlast ervaart, dan kunt u gebruik maken van Buurtbemiddeling. Speciaal opgeleide bemiddelaars gaan in gesprek met u en uw buren en begeleiden u tijdens een eventueel bemiddelingsgesprek. Ervaring leert dat één goed gesprek vaak al helpt om te komen tot een beter onderling contact en een oplossing voor de overlast.

Duathlon voor basisscholen in Beesel!

Rennen – fietsen – rennen in het kader van Long Course Weekend Holland – Beesel

Op donderdag 16 en vrijdag 17 mei gaan de kinderen van OJBS de Triolier, BS Bosdael en BS Het Spick een duathlon afleggen. Sinds bekend is dat Long Course Weekend (LCW) naar de gemeente Beesel komt, is het idee ontstaan om de jeugd te inspireren met deze mooie tak van sport.

De zin van afvalscheiding: ‘… alles gaat toch op één hoop …’

‘Ik heb het zelf gezien’, ‘een familielid werkt bij de afvalinzamelaar en die zegt ….’ dat alles gewoon weer op één hoop gaat en wordt verbrand, en dus afval scheiden totaal zinloos is. Een fijne roddel misschien, maar klopt die eigenlijk wel?

Hondenpoepzakjes horen in depodog of afvalbak!

Steeds vaker zien we volle hondenpoepzakjes op allerlei plekken waar ze niet horen: in het bos, in groenvoorzieningen en in straatputten. Soms zelfs in iemands achtertuin. Volle zakjes horen echt in de depodog of afvalbak en nergens anders!

Sculpturenexpositie Beelden Beesel

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei vindt de vijfde editie van Beelden Beesel plaats op landgoed ‘De Berkenhut’. Van 10.30 tot 17.30 uur kunt u genieten van 350 unieke kunstobjecten van 29 prominente internationale kunstenaars. In een natuurlijke omgeving kunt u de kunstwerken bewonderen en persoonlijk kennismaken met de kunstenaars. Op zondagmiddag wordt er onder de bezoekers een kunstwerk van Frans Thevis verloot, dat hij gratis ter beschikking heeft gesteld.

Op donderdag 23 mei 2019 worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden

Heeft u de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, dan mag u stemmen op 23 mei.


Stempas

Op donderdag 23 mei kunt u uw stem uitbrengen in ieder stemlokaal in onze gemeente. Hiervoor ontvangt u een stempas. De stempas wordt uiterlijk 9 mei 2019 bij u bezorgd, de kandidatenlijsten worden uiterlijk op 20 mei 2019 bij u bezorgd. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval

20 t/m 24 mei: inzameling GFT-afval op woensdag, inzameling restafval op woensdag in zone A (oranje)


Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat.

Het inzameltijdstip van de restafvalcontainer kan anders zijn dan dat van de GFT-container.


Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl


Oud papier

Offenbeek: 29 mei

Beesel: 7 juni

Reuver: 13 juni

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

M 06-41312193 (alleen WhatsApp)

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: