UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Een Koninklijke Onderscheiding voor Herbert van Leipsig!

LCW BEESEL

'Beter niet gelukt, dan niet geprobeerd'

CAFÉ DE LANGE

ÓS AJE KASTELEINS