PUIK NIEUWS

PUIK NIEUWS

Nieuw stichtingsbestuur Jong Nederland Reuver-Offenbeek

Als Jong Nederland Reuver-Offenbeek zijn zij trots dat ze gebruik kunnen maken van een eigen clubgebouw genaamd Het Anker. Het eigendom en beheer is in handen van Stichting Het Anker.

Vrijwilligerswerk

Meer dan 20 jaar is de stichting bestuurd door Wiel Verlinden (voorzitter), Sylvia Schoolmeesters-Franssen (penningmeester) en Wil Engbrocks (secretaris). J.N. Reuver-Offenbeek is hun veel dank verschuldigd voor het vrijwilligerswerk dat zij gedaan hebben. Ze hopen dat zij nog lang van hun kennis en kunde binnen de vereniging gebruik kunnen maken.

Samenwerking

Per 27 september 2018 hebben Sylvia, Wiel en Wil hun bestuursactiviteiten overgedragen aan een nieuw stichtingsbestuur. Het nieuwe stichtingsbestuur bestaat uit: Huub Selen (voorzitter), Robert Peeters (penningmeester), Jack Selen (secretaris), Frank Martijn, Marco Janzen, Bas Pubben en Hans Boonen (bestuursleden). Dit nieuwe stichtingsbestuur zal samen met de vereniging J.N. Reuver-Offenbeek gaan werken aan de benodigde modernisering van het clubgebouw.

In het zonnetje gezet

Op 29 november hebben de besturen van de stichting en de vereniging op gepaste en deels ludieke wijze afscheid genomen van Sylvia, Wiel en Wil en hun voor hun bewezen diensten in het zonnetje gezet.


- advertentie -

www.welkoop.nl


Nieuwjaarsbijeenkomst VV Reuver

Zaterdag 5 januari a.s. staat de nieuwjaars-bijeenkomst van VV Reuver op het programma. Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggekeken op het oude jaar en plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar huldigen zij een aantal jubilarissen.

50 jaar lid:

Frits van Knippenberg en Ben Jacobs

40 jaar lid:

Piet vd Kerkhof en Rene Janssen

25 jaar lid:

Fred Timmermans en Rob Martens

Progamma

19.00 uur Inloop

19.30 uur Welkomstwoord voorzitter Huub Tilmanns

20.00 uur Huldiging jubilarissen en gelegenheid tot feliciteren 20.30 uur Gezellig samenzijn


Je wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze altijd gezellige bijeenkomst.

Opheffing Stichting Zelfstandige Ondernemers

De Stichting Zelfstandige Ondernemers ( SZO ) is per oktober jl. door algemeen besluit op de ledenvergadering na ruim 10 jaar opgeheven. De 85 leden zijn per 1 oktober 2018 overgedragen aan MKB Limburg. Voor de opheffingsvergadering zijn aan de leden gevraagd suggesties aan te dragen m.b.t. de invulling / goede doelen van de overgebleven gelden. Deze suggesties hebben ze meegenomen in het besluit.

Als uitgangspunt heeft het bestuur de eis gesteld aan de verenigingen / stichtingen die zijn uitverkoren, dat deze schenking moet worden besteed aan de jeugdleden of jeugd in het algemeen,


Onderstaande verenigingen/stichting hebben zij kunnen verblijden met een eenmalige gift ad. €1150,00 namens de oud ondernemersvereniging SZO;


  1. .Trommel en fluiterkorps St. Barbera – geld wordt besteed aan bijdrage muziekopleiding jeugdleden.
  2. .Voetbalvereniging Reuver – geld wordt besteed voor jeugd doeleinden.
  3. Voetbalvereniging Bieslo Beesel – geld wordt besteed als bijdrage aan de dag voor de Beeselse jeugd in juni 2019 in het kader van het 100 jarig bestaan.
  4. SV Hercules 03 – geld wordt besteed voor jeugd doeleinden.
  5. Stichting Zwembad “de Bercken”- geld wordt besteed aan de realisatie van een nieuw peuterbad.

Tekstbron: Hans Boonen, Bestuur VV Reuver en Theo Onckels

Fotobron: Hans Boonen en VV Reuver

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: