PUIK VERHAAL

koninklijke

onderscheiding

Hoge koninklijke onderscheiding
voor Oud-Reuvenaar Jo Berden.

Op 13 december j.l. ontving prof. dr. Jo Berden in congrescentrum Papendal van de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Jo Berden werd geboren op 26 mei 1948 in Blerick. In 1951 verhuisde hij naar Reuver, omdat zijn vader Cor Berden bedrijfsleider werd bij de nieuwe pannenfabriek van Teeuwen aan de Keulseweg. Van 1954-1960 bezocht hij de St. Lambertus lagere school in Reuver. Van 1960-1965 was hij leerling van het St. Thomascollege in Venlo, waar hij de HBS-B bezocht. Hij studeerde geneeskunde van 1965 t/m 1973 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1971 trouwde hij met Tilla Crommentuijn uit Offenbeek. Zij kregen twee zonen Joost (1973) en Bas (1977).

Na zijn artsexamen werd hij opgeleid tot internist, aanvankelijk in het St. Josephziekenhuis in Eindhoven en later in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. In 1979 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde aan de Radboud Universiteit op een proefschrift gewijd aan transplantatie-immunologie. De opleiding tot nefroloog (= internist die patiënten met nierziekten behandelt) vond plaats van 1978 t/m 1980, eveneens aan het Radboud Ziekenhuis. In 1981 en 1982 werkte hij als post-doctorale onderzoeker in het Scripps Research Center in San Diego (Californië, VS), dankzij een stipendium van de Ned. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Na terugkeer werd hij staflid van de afdeling Nierziekten van het Radboudumc, waar hij naast patiëntenzorg (algemene nefrologie, dialyse en niertransplantatie), onderwijs gaf aan studenten geneeskunde, biomedische gezondheidswetenschappen en medische biologie en onderzoek verrichtte van de auto-immuunziekte SLE en naar afwijkingen in het nierfilter (glomerulus). In 1989 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Nierstichting, met als leeropdracht ‘Immunologie van Nierziekten’ die in 1996 werd omgezet in een facultaire leerstoel. In 2002 werd hij benoemd op de kernleerstoel Nefrologie en hoofd van de afdeling Nierziekten van het Radboudumc en opleider nefrologie. Onder zijn leiding werden 30 nefrologen opgeleid.

Jo Berden was lid van meerdere wetenschappelijke adviesraden (Nierstichting, Diabetesfonds, NWO) en beroepsorganisaties (Ned. Internisten Ver.: concilium en registratie en visitatie Nefrologie). Van 1995 t/m 1999 was hij voorzitter van de Ned. Ver. voor Nefrologie en mede-oprichter en eerste voorzitter van de Ned. Federatie voor Nefrologie (1999-2001). Hij initieerde de Ned. Nefrologiedagen en de landelijke opleiding voor nefrologen in opleiding en was mede-organisator van de Nefrologie nascholing in Papendal. Onder zijn leiding kwamen 27 proefschriften tot stand en hij was betrokken bij 284 wetenschappelijke publicaties en 95 overzichtsartikelen. Hij gaf 134 nationale en internationale voordrachten op uitnodiging. In 2013 ging hij met emeritaat. Daarna was hij tot mei van dit jaar voorzitter van de International Scientific Advisory Board van de Nierstichting (beoordeling van consortium subsidie-aanvragen). Tevens begeleidt hij als arts de jaarlijkse Nierstichting-bootreis voor dialyse- patiënten. Inmiddels wordt hij opgeleid als stadsgids voor wandelingen door historisch Nijmegen. Tevens is hij de trotse opa van Pien, Roef, Maas, Rhys en afgelopen maandag kleinzoon Faber.

Tekst/fotobron: Wim Rovers

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: