PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel,
handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

COMMISSIEVERGADERING 3 december 2018

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op 3 december 2018 om 19:30 uur in het gemeentehuis.


Tafel 1 (burgerzaal)


Voorzitter: dhr. P. Jacobs

Griffier: mw. drs. E. Apeldoorn-Feijts


  1. Opening:
  2. Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 10 september 2018;
  3. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022;

Het weten waard

Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst

Het Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst vergadert maandag 3 december 2018 in café ‘t Poshoes in Beesel. Voorafgaand aan de vergadering zal het Kernoverleg de bewoners van de kern Beesel tussen 19.30-20.00 uur de gelegenheid bieden om persoonlijke gesprekken met de bestuursleden van het Kernoverleg aan te gaan, voor wensen, vragen of klachten. U kunt contact opnemen met het Kernoverleg Beesel via info@beeselenhaartoekomst.nl. Meer informatie over het Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst vindt u op www.beeselenhaartoekomst.nl.

Gewoon anders...

zo ook genieten van de tijd van pepernoten, taai taai en speculaas

Zegment

In Zegment geven raadsfracties hun mening over politieke, bestuurlijke en maatschappelijke kwesties die in deze gemeente spelen. Teksten worden integraal geplaatst zonder tussenkomst van het gemeentebestuur. Verantwoording van de inhoud van teksten ligt bij de schrijvende partij. Doel van deze rubriek is bij te dragen aan een brede publieke meningsvorming.

Gemeente Beesel Gewoon samen in actie voor de Voedselbank

De maand december staat alweer voor de deur. Een maand van feestvreugde en gezellig samenzijn, waarin ‘Gewoon samen’ staat voor er zijn voor elkaar.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval

1 t/m 7 december: inzameling GFT-afval op woensdag, inzameling restafval op woensdag in zone A (oranje)


Zorg er voor dat uw container altijd vóór 7.30 aan de deur staat.

Zie ook het huis-aan-huis bezorgde informatiepakket, onze website www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl

Oud papier

Offenbeek: 28 november

Beesel: 7 december

Reuver: 13 december

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

M 06-41312193 (alleen WhatsApp)

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: